Main content
Sorry, this episode is not currently available

30/10/2018

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 30 Oct 2018 10:00

Music Played

 • George Clavey

  Gillean Ghleann Dail

 • Janet MacDonald

  A Fhleasgaich Òig Is Ceanalta

 • Alasdair Fraser & Tony McManus

  Sweetness Of Mary / Devil In The Kitchen / Willie Davie / The Sound Of Mull / High Road To Linton

  • Return to Kintail.
  • Culburnie Records.
  • CUL-113D.
 • Maeve MacKinnon

  Sheòl Mo Rùn

  • FO SMUAIN.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-08.
 • The Glencraig Scottish Dance Band

  Set: Mairi's Wedding

  • The Reel Party 'Are ye askin'?'.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX-315.
 • Margaret MacKinnon & Paul McCallum

  Bàs An t-Saighdear

  • CEÒL ÙR NAN EILEAN.
  • OLDMILL.
 • PM Angus MacDonald

  The Wee Man From Skye / Jim Tweedie's Sea Legs / Crossing The Minch

 • Allan MacDonald (Staffin)

  Thoir Mo Shoraidh Dhan Taobh Tuath

 • Maoldomhnaich

  Òran Na Caiora

 • Mary MacLean And Group

  Siuthadaibh A Mhnathan

 • Duncan Wood And Guests

  The Clearances / The New World March / The New World Jig

  • Swarbtricks.
  • Independent.
  • SWB121117.
 • John Hoddan MacDonald

  Òran A' Ghuga

 • Steve Gwyn Davies

  An Ubhal As Àirde

  • AN DROCHAID.
  • AN DROCHAID.
 • Bert Shorthouse And The Glenlomond Band

  The Express-Jig: The Ferry / Bannocks O' Barley Meal / The Maid Of Glengarrysdale

  • Scottish Band Showcase.
  • EMI Records.
 • Alasdair Whyte

  Don Stiùbhard Air Dha Bhith Fàgail A 'Fusilier'

  • ÒRAN ÙR DO MHUILE.
  • WATERCOLOUR.
 • Angus MacLeod

  Ho Ro Nighean, He Ro Nighean

 • Sia

  The Thunderhead / The Panda / The Maid At The Spinning Wheel

  • LCC BENBECULA.
 • Morag MacKay

  Òganaich An Òr-fhuilt Bhuidhe

  • Our Country's Heritage.
  • A Centenary Selection.
 • Usher's Island

  Bean Phaidin / Ride A Mile / Hardiman The Fiddler

  • Ushers Island.
  • Vertical Records.
 • Donald Ross

  Tilleadh Gu Tuath

 • Dena MacIver

  An t-Eilean Mu Thuath

 • Strathpeffer Ceilidh Band

  Gaelic Waltz: Leaving Barra / Mairi With The Bewitching Eyes / Lonely Am I

  • FROM THE STRATHPEFFER SPA HIGHLAND CABARET.
  • THISTLE RECORDS.
 • Jeff MacDonald

  Tàladh Na Beinne Guirme

  • CELTIC COLOURS.
  • SMP RECORDS.
 • Donald Hay & Mary MacMaster

  Thograinn Thograinn

  • Love And Reason.
  • MDMC.
 • William Iain MacSween

  Òran An 'Scalpay Isle'

 • Red Hot Chilli Pipers

  La Boum / Jack Daniels Reel / Barney's Balmoral / Electric Chopsticks

  • Blast.
  • REL Records.
  • RECD-562.

Broadcast