Main content
Sorry, this episode is not currently available

An t-Seabhag Lochlannach/The Gyrfalcon

Tha Gudrun ag ionnsachadh bho h-athair agus Maighstir nan Seabhag! Gudrun gets her first lesson from King Sigurd and the Master of Falcons!

Sgeulachdan à saoghal Gudrun, a’ Bhana-phrionnsa Lochlannach. ’S i an t-seabhag Lochlannach ceannard eòin a’ chinn-a-tuath gu lèir. Tha i mar strìochd gheal a’ sgèith tarsainn air na beanntan. Tha a h-uile duine a’ toirt urram dhith. Am measg nan Lochlannach, ’s e uaislean a-mhàin a gheibh an cothrom obrachadh leatha. An-diugh tha Gudrun a’ faighinn a’ chiad leasan aice o Rìgh Sigurd agus o Mhaighstir nan Seabhag.

Lord of all the birds of the north is the gyrfalcon. Flashing white across the snowy mountains, it is a bird that everyone respects. Learning to fly one is reserved for high-born Vikings only. Today Gudrun gets her first lesson from King Sigurd and the Master of Falcons.

5 minutes

Broadcasts