Main content
Sorry, this episode is not currently available

05/10/2018

Ceòl, òrain is fealla-dhà. Fònaibh gu 08000 967050 le 'ur dùrachdan. Music, song and fun with your requests.

Ceòl, òrain is fealla-dhà còmhla ri Mairead NicIllinnein agus Muireall Urchardan. Ma tha sibh airson duine ainmeachadh cuiribh ur dùrachdan gu 08000 967050 neo gu durachdan@bbc.co.uk
Mairead Maclennan and Muriel Urquhart present the popular request show including music and lots of fun. Send your requests to 08000 967050 or email durachdan@bbc.co.uk

1 hour, 57 minutes

Last on

Fri 5 Oct 2018 18:00

Music Played

 • Stuart Liddell

  Inspector Donald Campbell Of Ness / The Old Woman's Dance/ The Atholl Highlanders / The Cameronian Rant

  • Inveroran.
  • Macmeanmna.
  • skyecd-43.
 • Bernard Smith

  Lag Nan Cruachan

 • Iain Maclachlan

  Father John MacMillan Of Barra / Argyllshire Gathering

  • HEBRIDEAN ACCORDION.
  • CROFT RECORDINGS.
  • CRC-08.
 • Calum Kennedy

  Eilean Scalpaigh Na Hearadh

 • Linda MacLeod & Mànran

  Seinnidh Mi Dàn Do Dh'Eilean Mo Ghràidh

 • Addie Harper

  Dearest My Own One / Leaving Barra / Eilidh

  • Her Caithness Home: A Musical Tribute to Queen Elizabeth The Queen Mother.
  • Harp Recordings.
  • ercd-0117.
 • Iain Mackay

  Mo Nighean Donn 'S Toigh Leam Thu

  • SEòLADH.
  • SKYE CD.
  • SKYECD-07.
 • Paul MacCallum

  Fàgail Bharraigh / Gad Chuimhneachadh / Far An Robh Mi 'N Raoir

  • MAC-TALLA A' BHÀIGH (ECHOES OF THE BAY).
  • PMCD.
 • Trail West

  Just Go For It: Sarah MacIntyre's / Manus Lunny's / Roaring Barmaid / Wes And Maggie's Ceilidh Croft

  • One That Got Away.
  • Tyree Records.
 • Willie John MacAulay

  Chì Mi'n Tìr

  • FROM LEWIS TO LOCHINDAAL.
  • LISMOR RECORIDNGS.
  • LILP-5056.
 • Neillie Ferguson

  Fhir A Shiùbhlas Thar A' Chuain (Tilleadh Dhachaidh)

 • Andrew MacDonald Ceilidh Band

  Itchy Fingers (Medley) / The Jig Runrig / Kenny Gillies Of Portnalong / Itchy Fingers

  • TOMORROW'S ANOTHER DAY.
  • ANDREW MACDONALD.
 • Iain MacIver

  A' Ghealach Air Loch Sìophort

  • NAM BHRIATHRAN FHÌN.
  • EILEAN.
  • EACD102.
 • John Angus Smith

  A Mhoire Mhìn Gheal / A Dhia Thoir Dhuinn Na Gràsan / Andrewina Morrison / A Dram At Polochar

  • Oirfeid Uibhist.
  • CEÒLAS.
 • Angus MacDonald

  Eilean Uibhist Mo Rùin

  • AM FIANAIS UIBHIST.
  • Comann Eachdraidh Uibhist A Tuath.
 • John Morrison

  O Spiorad Thig Còmhla Rium

  • na nisich 3.
 • Meantime

  The Birthday Waltz / Glen Lee

  • The Natives are Friendly.
 • Tom Sloss

  An Eala Bhàn

  • COMPLETELY SLOSS.
 • Tide Lines

  Co-Thràth

  • DREAMS WE NEVER LOST.
  • TIDE LINES MUSIC.
 • Éamon Doorley, John McIntyre, Julie Fowlis & Zoë Conway

  Puirt-a-beul: Na Hu Bhithinn, He Bhithinn / Ho Ro Na Priobaidean

  • ALLT.
  • MACHAIR RECORDS.
  • MACH010.
 • Alasdair Gillies

  Òran A' Chroitear

  • DUALCHAS NAN EILEAN (ISLAND HERITAGE).
  • HERITAGE RECORDS.
 • Ness Melodeon Band

  Loch Maree Islands / Kishorn Commandoes

  • CÈILIDH SA CHEANN-A-TUATH.
  • COMUNN EACHDRAIDH NIS.

Broadcast