Main content
Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Gwersylloedd Haf yr Urdd

Dilwyn Morgan sy'n cofio troeon trwstan y gorffennol yng Ngwersylloedd Haf yr Urdd. Dilwyn Morgan gets nostalgic about the Urdd's Summer Camps.

Gyda'r Urdd newydd atgyfodi'r Gwersylloedd Haf, mae Dilwyn Morgan yn hel atgofion am droeon trwstan y gorffennol yng Nglan-llyn a Llangrannog.

Avril Wyatt yw pennaeth labordy biocemeg Ysbyty Gwynedd, ac mae wedi bod yn gweithio yno ers deng mlynedd ar hugain. Mae'n tywys Aled drwy'r labordy, gan egluro sut maen nhw'n profi 2,000 sampl gwaed yn ddyddiol.

Wedi i botel wisgi werthu am dros £85,000, Deiniol ap Dafydd sy'n egluro sut mae gwahanol wirod yn cael eu prisio. Pam fod ambell botel yn werth cymaint yn fwy nac eraill?

Hefyd, Rhiannon Lewis yn rhannu anturiaethau ei hen hen wncl o'r Ferwig, Capten David Davies, adeg Rhyfel Cartref Chile 1891.

1 awr, 30 o funudau

Darllediad diwethaf

Iau 11 Hyd 2018 08:30

Cerddoriaeth a chwaraewyd

Ychwanegwch eich hoff gerddoriaeth a’i fwynhau gyda My Tracks

Darllediad

Rheolau'r Gystadleuaeth

Rheolau'r Gystadleuaeth

Telerau Ac Amodau Cystadleuaeth Dydd Gwener Aled Hughes.