Main content
Sorry, this episode is not currently available

01/10/2018

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a’ bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 1 Oct 2018 10:00

Music Played

 • The Campbells

  Seat Alasdair: Bean an Droch Nàdair / Dh'fhalbhainn Sgiobalta / A' Mhisg A Chuir An Nollaig Oirnn / Seonaid NicGumaraid

  • FONN.
  • WATERCOLOUR MUSIC.
  • WCMCD045.
 • Donald Grant

  Rollerblade Reels: A Chur Nan Gobhar Às A' Chreig / Battle Of Mulroy / Catriona McKay's Rollerblades

  • The Way Home.
  • Glen Roy Records.
 • Peggy Etta MacIver

  Mo Chaileag Mhìn Gheal Mheal Shuileach

 • PM Angus MacDonald

  Strathspeys And Reels: Susan MacLeod / Caledonian Society Of London / Mrs MacPherson Of Inveran / Johnnie MacDonald's Reel

  • THE WORLD'S GREATEST PIPERS VOL. 1.
  • Lismor.
  • LCOM 5143.
 • Tom Sloss

  A' Chailin Àlainn

  • COMPLETELY SLOSS.
 • Margaret MacLellan

  Tàladh Iain Mhuideartaich

 • Gordon Pattullo & Gemma Donald

  St Laurent Breakdown / Laverne Hummer Special / April's Reel

  • NOTE FOR NOTE.
  • GP RECORDINGS.
 • Maeve MacKinnon

  Gilleasbuig Òg Heisgeir

  • ONCE UPON AN OLIVE BRANCH.
  • MAEVE MACKINNON.
 • Brian Nicholson & Maggie Adamson

  Tippin' The Scales / Dinky's Reel / A Cup Of Tea

  • TAMMY NORRIE.
  • MB SOUNDS.
 • Angus MacLeod

  Gruagach Òg An Fhuilt Bhàin

 • Hecla

  Crodh An Tàilleir

  • Hecla Smallpipes, Fiddle & Gaelic Song.
  • KRS.
 • Tríona Marshall

  Street Reels: Paddy's Trip To Scotland / The Star Of Munster / Big John McNeil / The Boys Of Malin

  • BETWEEN TWO WAYS.
 • Michael Philip's Scottish Dance Band

  Susan Cooper / Ishbel's Reel / Mary McCormack / Cape Breton Symphony's Welcome to Shetland

  • Michael Philip's Scottish Dance Band.
  • LOCHSHORE.
  • CDLBP-2031.
 • Gillebride MacMillan

  Santiago

  • Freumhan Falaichte.
  • Dealas.
 • Solas

  The Crows Of Killimer / Box Reel #2 / Boys Of Malin / The Opera House

  • THE TURNING TIDE.
  • COMPASS RECORDS.
  • 7-4530 2.
 • Niall Campbell

  Ceud Fàilt' Air Gach Gleann

 • Catriona MacNeil

  Tha Caolas Eadar Mi Is Iain

 • Calum Alex MacMillan & Fraser Fifield

  Tobar, Tobar Sìolaidh

  • DHACHAIGH.
  • AN LANNTAIR.
 • Kevin Henderson

  Sandy Ower Da Lea / Da Cross Reel

  • Fin Da Laand Ageen.
  • Kevin Henderson.
 • Donald McInnes

  Gillean Ghleanndail

 • Mike Bryan & Nuala Kennedy

  Tuireadh Iain Ruaidh

  • A WEE SELECTION.
  • UNDER THE ARCH.
 • Lee MacDougall

  Box Set: Iain MacLachlan Of Creagorry / The Skylark's Ascension / Wee Murdie

  • Aonaibh Ri Chèile.
  • Sgoil Lionacleit Artistic Productions.
 • John MacMillan

  Gillean Uibhist

 • Ewan MacPherson

  The Cherry Tree Reel / Dog's Got An Itchy Nose

  • FETCH!.
  • SHOOGLE RECORDS 2016.

Broadcast