Main content

Episode 3

Tha Àirc Noah cha mhòr làn agus tha Flo is Marge ri eacarsaich. The zebras try to sneak on Noah’s Ark and Flo and Marge try exercise.

’S e comadaidh sgeidseachan ùr a th’ ann an FUNC a bhios a’ tarraing às na Gàidheil, Goill is an còrr. Le measgachadh de charactairean neo-àbhaisteach mar na sìobrathan taobh a-muigh Àirc Noah gu aoir: is an Ceann-Suidhe Trump a’ fònadh dhachaigh a Leòdhas; gu neach-tacsi nach fhaigh fois bho bhean; bho phrògram rèidio annasach gu neach-ceumnachaidh a tha a’ saoilsinn gum faigh e air obair sam bith a dhèanamh, tha FUNC a’ toirt slaic èibhinn ¬¬air a h-uile duine.

Le ochd cleasaichean ùr Gàidhlig, tha FUNC luath, mì-mhodhail agus geur an uair a thig e gu saoghal na Gàidhlig san latha an-diugh. Tha èideadh air leth ann, caractairean gun chiall agus suidheachaidhean àraid am pailteas. Air a’ chlàradh an Glaschu agus an Leòdhas fo stiùir Michael Hines, chaidh FUNC a riochdachadh le The Woven Thread airson MG Alba, is seo a’ chiad oidhirp aca air comadaidh sgeidseachan bho làithean Ran Dan.

FUNC is a new comedy sketch show that pokes fun at everything Gaelic and non-Gaelic. A mix of surreal characters and satire, such as the zebras trying to board Noah’s Ark, President Trump calling his cousins in Lewis, the taxi driver who can never hang up on his wife, radio shows with a twist and a graduate who thinks he can do any job - FUNC takes a comic swipe at the Gaelic world and beyond.

Starring a cast of eight new Gaelic young actors, FUNC is a fast-paced, irreverent, and cheeky take on the modern Gaelic world. There are fabulous costumes, crazy characters and surreal situations. Filmed in Glasgow and on the Isle of Lewis, and directed by Michael Hines, FUNC is a The Woven Thread production for MG Alba and is their first foray into sketch-show comedy since the heydays of Randan.

17 days left to watch

29 minutes

Last on

Mon 12 Aug 2019 23:30

Credits

Role Contributor
Cailean + Various Iain Beggs
Ealasaid + Various Melissa Deans
Various Crisdean MacDonald
Moira / Ciorstaidh / Various Fiona MacKenzie
Trump + Various Darren MacLean
Astro One / Ailean + Various Tormod Macleod
Sarah + Various Hannah McKirdy

Broadcasts