Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

A look at the rise of Celtic music in the 70s, 80s and 90s led by bands like Runrig, Clannad, Moving Hearts and Capercaillie.

An dàrna pàirt den t-sreath ùr iomraiteach ann an 3 pàirtean, a tha a’ meòrachadh air ùr-ghnàthachadh ann an ceòl traidiseanta na h-Alba agus Èirinn, le ceòl bho chuid de na còmhlain as adhartaiche san là an-diugh.

Tha buidheann dhrùiteach againn de luchd-agallaidh, nam measg cuid de shàr luchd-ciùil tùsail traidiseanta . Còmhla ri sin, tha beairteas de sheann fhilmichean ciùil ann bho na bliadhnaichean a dh’fhalbh, agus clàraidhean gu tur ùr le cuid den luchd-ciùil as adhartaiche san là an-diugh cuideachd air fhighe tron t-slighe shònraichte ciùil air an gabh sinn.

Ann am Prògram 2 seallaidh sinn air mar a dh’fhàs ceòl Ceilteach sna 70an, 80an agus na 90an tro Runrig, Clannad, Moving Hearts agus Capercaillie, agus bheir sinn sùil air buaidh mhòr Riverdance. Bidh ceòl ùr againn cuideachd bhon ghinealach ùr, le Moxie, Atlas, Jarlath Henderson, & Talisk a’ taisbeanadh an cuid pòsaidhean ciùil togarrach.

Second of the three-part traditional music series which explores innovation in Irish and Scottish traditional music, and showcases some of the best new, cutting-edge acts.

Chats with pioneering and innovative musicians are interwoven with classic archive shows from across the decades, and new performances from the cream of the contemporary Scottish and Irish scene.

This episode explores the rise of Celtic music in the 70s, 80s and 90s, led by bands like Runrig, Clannad, Moving Hearts and Capercaillie, and we also look at the extraordinary impact of Riverdance.

There are also featured new performances with Moxie, Atlas, Jarlath Henderson and Talisk showcasing their unique musical fusions.

59 minutes

Broadcasts