Main content
Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Chdi, Fi ac IVF

Wedi'r holl ymateb i'w rhaglen am IVF, mae Elin Fflur a'i gŵr Jason yn ymuno ag Aled. Elin Fflur and husband Jason discuss the impact of their recent programme on IVF.

Wedi'r holl ymateb i'w rhaglen am IVF, mae Elin Fflur a'i gŵr Jason yn ymuno ag Aled. Dechrau sgwrs hollol agored oedd nod Chdi, Fi ac IVF, ac maen nhw wedi llwyddo.

Mae Band Cory wedi ennill Pencampwriaethau Agored Prydain unwaith eto, ond sut mae un band pres yn medru cynnal y fath safon, flwyddyn ar ôl blwyddyn, wrth i safon bandiau eraill ledled Cymru amrywio? Yr arweinydd a beirniad John Glyn Jones sy'n trafod.

Cyfreithiau Hywel Dda sy'n mynd â bryd Dr. Gwyn Parry. Faint wyddon ni amdanyn nhw, ac a ddylai rhai gael eu hadfer?

Sgwrs hefyd gyda Steffan Griffiths, ar ôl i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi enwau swyddogol ar y stormydd nesaf. Pam enwi, a phwy sy'n gwneud?

1 awr, 30 o funudau

Darllediad diwethaf

Wed 12 Sep 2018 08:30

Cerddoriaeth a chwaraewyd

Ychwanegwch eich hoff gerddoriaeth a’i fwynhau gyda My Tracks

Darllediad

GIG 70 - Eich straeon chi

Dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70.

Rheolau'r Gystadleuaeth

Telerau Ac Amodau Cystadleuaeth Dydd Gwener Aled Hughes.