Main content
Sorry, this episode is not currently available

20/09/2018

Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music.

Morag Dhòmhnallach le iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuideachd, bidh Morag a toirt seachd beachd no dhà air cuspairean an latha. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag MacDonald for some traditional Gaelic music. In this programme, you will hear a great selection of Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Morag's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 20 Sep 2018 10:03

Music Played

 • Murdo Domino MacLeod

  Latha Dhomh 'S Mi Siubhal Mointich

  • Cuibhl' An Fhortain.
  • Croft Recordings.
  • Ccd-41.
 • Murdina MacLean

  'S E Tioradh An T-Eilean As Boidhche

  • The Tiree Songbook.
  • Tir An Eorna.
  • Eorna01.
 • The Vatersay Boys

  Braigh Loch Iall / Canan Na Gaidheall / Mist Covered Mountains

  • Vatersay Boys: An Athad A Bhatarsaigh.
  • Shibhalba.
  • Trtv 003.
 • John Hoddan MacDonald

  Oran Nam Fleasgach

  • 'S Air Feasgar Soileir Samhraidh.
  • C&d MacDonald.
  • Cd-01.
 • Meantime

  Cait An Cadal An Ribhinn A Nochd

  • An Treas Tarraing.
  • Wwc B003.
  • 1-1.
 • Don Meade, Robin Morton, Battlefield Band & Tony DeMarco

  The Whole Chicken In The Soup / Largo's Fairy Dance / The Kerryman's Daughter

  • Beg & Borrow.
  • Temple Records.
  • Comd2107.
 • Deirdre MacTaggart

  Bi Falbh On Uinneig

 • Griogair Lawrie

  Oran Na Tulchain

 • Rachel Walker

  Chaidh Am Bata Sios An Rubha (The Boat Went Round The Point)

  • Fon Reul-sholus.
  • Skipinnish.
  • Skipcd-09.
 • Blair Douglas

  An Cocaire Beag; Donald Stewart Of Kitson Crescent; Maclean Of Aird

  • A Summer In Skye.
  • Macmeanmna.
  • Skyecd-09.
 • Archie Grant

  Adhartas Na Gaidhlig

 • Allan Henderson, Allan MacDonald & Margaret Stewart

  Oran Talaidh An Each-Uisge

  • Colla Mo Run.
  • Greentrax.
  • Cdtrax-217.
 • Kevin Macleod

  Glen Fincastle Barn Dance / Cullinghood Stables / Sandy Bell's Hornpipe

  • Springwell.
  • Greentrax Recordings.
  • Cdtrax-178.
 • Christian Gamauf & Jamie MacDonald

  Step Dance Reels: The Fionnlagh Aig Innearadh / Duncan Johnstone's / The Highlandman Kissed His Mother

  • The Pipe Slang.
  • Jmcg.
  • N/A.
 • Joan Mackenzie

  Tha Sinn A' Falbh

  • Scottish Tradition 19.
  • Greentrax Recordings.
  • Cdtrax-9019.
 • Mairi MacInnes

  Oran Uibhist

  • Orosay.
  • Cdtrax 209.
  • Cdtrax-209.
 • Albany

  The Berneray Barndance / Isabella And Kenneth MacLeod Of Lewis

  • Sonas.
  • Thane Records.
  • Trcd-9904.
 • Donald Murray

  Latha Inbhir Lochaidh

 • Sgorrabreac

  Nochd Gun Chadal

  • Chiall Mi Mo Chridhe.
  • Crowdie Music.
  • Cm-003.
 • Beinn Lee

  Well Done The Dancers! John Macfadyen Of Melfort / Donald Maclellan Of Rothesay

  • Osgarra.
  • Beinn Lee 2018.
  • Bl18.
 • D A Johnstone

  Oran Na Postaireachd

 • Ishbel Ann Martin

  Latha Mor Na Faing

  • Duslach Is Or.
  • Leum Recordings.
  • Lr001.
 • Martin MacIntyre

  Oran Nam Fiaclan

 • Luke Daniels

  Two Skye Dances / Locheil's Awa' Tae France / The Hawk

  • Mother Glasgow.
  • Wren Records.
  • Wrcd 2014.
 • Amy MacKay

  Bu Toigh Leam Fhein Dhol Dhan Ait'

 • Murdani Mast Kennedy & Murdo Kennedy (Murdani Mast)

  Caora Aonghais Lachaidh

  • Murdani Mast.
  • Lewis Recordings.
  • Rcs 204.
 • Cherish the Ladies

  The New Broom / Joe Ryan's Barn Dance / St Ruth's Bush / The Penny Candle

  • One And All.
  • Green Linnet Records.
  • Glcd-1187.

Broadcast