Main content
Sorry, this episode is not currently available

11/09/2018

Gilleasbuig MacDhòmhnaill a' toirt sùil air iomain san là-an-diugh. Gilleasbuig MacDonald speaks to some of those involved in the game of shinty today.

Airson 125 bliadhna de Chomann na Camanachd a chomharrachadh, tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill a' toirt sùil air a' gheam a tha an comann sin air a bhith a' riochdachadh. Ciamar a tha iomain a' buntainn ris na coimhearsneachdan anns a bheil i ga cluich anns an là-an-diugh agus carson a tha i cho cudthromach do na sgìrean sin? Dè na cuimhneachain a th' aig na seann chluicheadairean air na làithean acasan a' cluich agus ciamar a tha an spòrs air atharrachadh? Bruidhnidh Gilleasbuig ri cluicheadairean an là-an-diugh cuideachd, boireann agus fireann, a dh' fhaighneachd dè tha iadsan a' faighinn às a' gheam agus na tha iad a' sùileachadh a tha ri thighinn.

30 minutes

Last on

Sun 16 Sep 2018 10:00

More episodes

Previous

You are at the first episode

Next

See all episodes from Camanachd 125

Broadcasts