Main content
Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Wele'n Sefyll Rhwng y Myrtwydd

Gwasanaeth dan ofal y Parchedig Elfed ap Nefydd Roberts. The Reverend Elfed ap Nefydd Roberts leads a Sunday service for Radio Cymru listeners.

Mae'r gân Rwy'n Dy Weld Yn Sefyll gan Gwmni Theatr Maldwyn o'r sioe gerdd Ann! yn drefniant o emyn adnabyddus Ann Griffiths, Wele'n Sefyll Rhwng y Myrtwydd. Ynddi, mae Ann yn sôn fel y mae'n gweld yr Iesu fel ffigwr aneglur, gan ei weld am eiliad cyn iddo ddiflannu. Ai dyna yw ein profiad ninnau?

Y Parchedig Elfed ap Nefydd Roberts sy'n arwain y gwasanaeth.

30 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 29 Gorff 2018 11:30

Cerddoriaeth a chwaraewyd

 • Luigi Boccherini

  Minuet In E From String Quartet

  Performer: Orpheus Chamber Orchestra.
  • Absolute Classics Volume 10.
  • Polydor.
  • 12.

Darllediadau