Main content
Sorry, this episode is not currently available

27/07/2018

Air chèilidh air Iain, bidh am bàrd, seinneadair is neach-ciùil Griogair Labhruidh. John's guest is poet, singer and musician Griogair Labhruidh.

Dà uair a thìde de chòmhradh agus ceòl air leth, còmhla ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. Na chuideachd air an t-seachdain-sa, bidh am bàrd, seinneadair agus neach-ciùil Griogair Labhruidh. Buinidh Griogair do na Labhruich à Baile Chaolais, teaghlach a bha ainmeil a thaobh ceòl Gàidhealach. Bha iomadh seinneadair agus pìobaire am measg a shìnnsir agus dh'ionnsaich e fhèin pìobaireachd aig aois glè òg. Tha Griogair air mòran sheann òrain agus fuinn ath-bheothachadh, agus tha e air leth moiteil a bhith cumail dualchainnt, ceòl agus òrain tradiseanta air aire a'mhòr shluaigh. Sa là th'ann, tha Griogair cuideachd gu mòr an sàs ann an ceòl hip hop, agus a bhith measgachadh an gnè clàraidh àraid sin le ceòl tradiseanta. Tha è cuideachd a' cumail croit, ann am Baile Chaolais. Cluinnidh sinn a chuid sheanchas, agus ceithir de na roghainnean ciùil pearsanta aige. Mar is àbhaist cuideachd, bidh measgachadh math de sheinneadairean is còmhlain aig Iain Mac ílle Mhìcheil fhèin dhuinn. Tha iad sin uile air an taghadh eadar Country, Americana is ceòl Ceilteach, le seann òrain agus feadhainn a tha buileach ùr air an clàradh.
Two hours of chat and music with John Carmichael who welcomes Griogair Labhruidh to the studio. Griogair is a poet, singer and musician and also looks after a croft in Ballachulish. Along with engaging chat, Griogair will also reveal his 4 favourite pieces of music while John's own playlist will include an exceptional array of music including Americana, folk, Celtic and country and western. Stand by for some old classics and newly released songs.

2 hours

Last on

Fri 27 Jul 2018 21:00

Clip

Music Played

 • Battlefield Band

  The Hairy Angler Fish

 • Sam Outlaw

  Trouble

  • Tenderheart.
  • 005.
 • Porter Wagoner & Dolly Parton

  The Last Thing On My Mind

  • Essential Porter Wagoner And Dolly Parton, The.
  • RCA.
  • 1.
 • Lillie Mae

  To Go Wrong

 • Randy Travis

  EVERYTHING THAT I OWN (HAS GOT A DENT)

 • Griogair Labhruidh

  Oran do'n Mhorairne (LIVE)

 • Blair Douglas

  The Landlord's Walk

 • Steve Earle & The Del McCoury Band

  Long, Lonesome Highway Blues

  • Mountain, The.
  • E Squared / Grapevine Label.
  • 13.
 • Iris DeMent

  Go On ahead and go home

 • Allan MacDonald & Margaret Stewart

  Tha Slor Choineadh am Beinn Dobhrain

 • Emmylou Harris & Rodney Crowell

  If You Lived Here You'd Be Home Now

 • Huun‐Huur‐Tu

  Ancestors

 • Tammy Wynette

  He Loves Me All the Way

 • Common Market

  Swell

 • ACHILL INTERNATIONAL HARP FESTIVAL

  Teanga Bhinn ar Mathar / Tha Mi Choma

Broadcast