Main content
Sorry, this episode is not currently available

28/06/2018

Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music.

Morag Dhòmhnallach le iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuideachd, bidh Morag a toirt seachd beachd no dhà air cuspairean an latha. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag MacDonald for some traditional Gaelic music. In this programme, you will hear a great selection of Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Morag's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 28 Jun 2018 10:03

Music Played

 • Donald MacRae

  A Nìghneag A Ghràidh

  • HEBRIDEAN JOURNEY.
  • LISMOR RECORDINGS.
  • LILP-5074.
 • Eriskay Lilt

  Muinntir Na h-Acarsaid

 • Morag MacLean

  Tha Mi Fo Chùram

 • Sprangeen

  Ciamar A Nì Mi An Dannsa Dìreach / Paddy's Leather Breeches / Atholl Highlanders

  • SPRANGEEN.
  • SPRINGTHYME.
  • SPRCD1013.
 • Flora MacNeil

  Nam Faighinn Gille Ri Cheannach

 • Alasdair Gillies

  Lochbroom / The Bays Of Harris / A Mhoire Mhìn-Gheal

  • LOCHBROOM.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-45.
 • Dolina Hamilton

  Ghallan Na Maighdeann-mara

 • Willie John MacAulay

  Ceòl Na Mara

  • HIGHLANDS OF SCOTLAND.
  • HARMASAIG.
  • HPLP2005B.
 • Richard Wood

  Struan Robertson's Rant Strathspey / Charlie Hardie / As Athaiseach / Travelling West / The Twister

  • THE CELTIC TOUCH.
  • IONA RECORDINGS.
  • IRCD-01.
 • Anne Marie Nicolson

  O Tha Mo Rùin Ort

 • Filidh Ruadh

  South Uist: Till An Crodh / Òran Snìomhaidh

  • MIDNIGHT ON THE MACHAIR.
  • VDE.
  • VDE CD 1388.
 • Kenneth MacIver

  Cha Ghabh Mise Bhriogais Dhonn / Siuthadaibh Bhalachaibh / Tha Fionnlagh Ag Innearadh

 • Cillian Vallely & Niall Vallely

  Rio: Reel Of Rio / All Round The Room / Merry Thatcher

  • Callan Bridge.
  • Compass Records.
  • 7 4348-2.
 • Charlie McKerron & Donald Shaw

  Rèiteach (Ceilidh Polka)

  • Gruth is Uachdar.
  • Vertical Records.
  • VERTCD-062.
 • Catherine MacDonald

  Fàgail Ghriais

 • Donnie Munro

  A' Coiseachd Tràth

  • ACROSS THE GREAT DIVIDE.
  • GREENTRAX.
 • Marian Anderson Scottish Dance Band

  Sands Of Loch Bee / Lieutenant Colonel DJS Murray

  • St Bernard's Waltz.
  • Highlander Music.
  • HRMCD-102.
 • Roddy Morrison

  Ho Ro Mo Nighean Donn Bhòidheach

 • Kathleen Graham

  Mo Nighean Donn

  • Eilean Mo Ghaoil - The Music of Arran.
  • Brechin All Records.
  • CDBAR-008.
 • Donald Francis MacNeil

  Oitir Tràigh Bhatarsaigh

  • THE VATERSAY CEILIDH.
  • MIX RECORDS.
 • Barry Shears

  Ann MacQuarrie's / The Brolum / Scotsville / Put Me In The Big Chest / The Wedding Reel

  • A CAPE BRETON PIPER.
  • BARRY SHEARS.
 • Mary MacLean

  Breigein Binneach

 • Kenneth MacLeod

  Gillean Uibhist

 • Maighréad Ní Dhomhnaill

  Is Fada Liom Uaim I

  • No Dowry.
  • Gael-Linn.
  • CEFCD 152.
 • The Vatersay Boys

  Iain Angus Douglas's Welcome To The Big Wide World / Millbank Cottage / Father John Macmillan Of Barra

  • An Rathad a Bhatarsaigh.
  • Vatersay Boys.
  • TRTV-003.
 • Janice Simpson

  O Gur Toigh Leam

 • Billy Jackson & Billy Ross

  The First Step

  • The Misty Mountain.
  • Iona Records.
  • IR-005.

Broadcast