Main content
Sorry, this episode is not currently available

15/06/2018

Mairead NicIllinnein agus Ceitidh Anna NicThòmais le ceòl, òrain is fealla-dhà. Fònaibh gu 08000 967050 le ur dùrachdan. Music, song and fun with your requests.

Ceòl, òrain is fealla-dhà còmhla ri Mairead NicIllinnein agus Ceitidh Anna NicThòmais. Ma tha sibh airson duine ainmeachadh cuiribh ur dùrachdan gu 08000 967050 neo gu durachdan@bbc.co.uk
Mairead MacLennan and Katie Ann Thomson present the popular request show including music and lots of fun. Send your requests to 08000 967050 or email durachdan@bbc.co.uk.

1 hour, 57 minutes

Last on

Fri 15 Jun 2018 18:00

Music Played

 • Fergie MacDonald And His Ceilidh Band

  Golspie Jigs: Geordie MacIntosh / Jig Runrig / Out In The Ocen / Kesh Jig

  • Live From Lochinver.
  • Rannoch Recordings.
  • Cd-107.
 • Tom Sloss

  A Chailinn Alainn

  • Completely Sloss.
  • White Label.
  • None.
 • Christine Primrose

  Carlobhagh

  • Aite Mo Ghaoil.
  • Comd.
  • Comd-1006.
 • Skerryvore

  Highland Scottische - A Chaluim Bhig / O Theid Mi Fhin / Fear A' Phige

  • West Coast Life.
  • Skippinish.
  • Skipcd-04.
 • Donald Joseph MacKinnon

  Mo Nighean Dubh Tha Bòidheach Dubh

  • Mo Lamh Air An Stiuir.
  • Ceolas.
  • Ceolascd-004.
 • Iain MacIver

  A' Ghealach Air Loch Siophort

  • Nam Bhriathran Fhin.
  • Eilean.
  • Eacd102.
 • Peggy Buchanan

  Loch Na H-Ob

 • Murdo John MacKenzie

  An Tèid Thu Leam A Ribhinn Mhaiseach

 • Iain Maclachlan

  The Dark Island

  • Hebridean Accordion.
  • Croft Recordings.
  • Crc-08.
 • Ishbel MacAskill

  Braigh Loch Iall

  • Sioda.
  • Macmeanmna.
  • Skyecd-06.
 • Skipinnish

  Maili Dhonn

  • Western Ocean.
  • Skipinnish.
  • Skipcd24.
 • Allan Henderson & Sineag MacIntyre

  Bùth Dhòmhnaill Ic Leòid

  • Aonaibh Ri Cheile.
  • Sgoil Lionacleit Artistic Productions.
  • Slap30-2018.
 • Bobby MacLeod & Donald MacLeod

  Tiugainn Do Scalpaigh

 • Catherine‐Ann MacPhee

  Hi Ri Ri O Ra Ill O

  • The Language Of The Gaels.
  • Greentrax Recordings.
  • Cdtrax-009.
 • Trail West

  Seudan A' Chuain / Lord Mcconnel Of Lough Earne And Loch End / Smelling Fresh

  • One That Got Away.
  • Tyree Records.
  • 1.
 • Christine Primrose

  Am Fleasgach Dualach

  • Gradh Is Gonadh - Guth Ag Aithris (Love And Loss - A Lone Voice).
  • Temple Records.
  • Comd2109.
 • Robert MacLean

  Mast An Achaidh Mhoir

 • Paul MacCallum

  Gruagach Og An Fhuilt Bhain

  • Mac-Talla A' Bhaigh (Echoes Of The Bay).
  • Pmcd.
  • Pmc-03.
 • Red Hot Chilli Pipers

  The Banshee / The Remnee Ceilidh / Lexy MacAskill / McFadden's / Break Your Bass Drone

  • The Red Hot Chilli Pipers.
  • www.redhotchillipipers.co.uk.
  • Rhcpcd-01.
 • Beinn Lee

  Gaelic Waltzes: Tilleadh Dhachaigh / A Mhàiri Bhòidheach / Mòrag À Dùn Bheagain

  • Osgarra.
  • Beinn Lee 2018.
  • Bl18.
 • Calum Kennedy

  Brochan Lom

  • The King Of The Highlands.
  • Beltona.
  • Legacy-22cd.
 • Barvas Church Of Scotland & Donald Norman Smith

  Psalm 45, Verses 10-11 Torwood

  • Gaelic Praise Volume 12.
  • Bbc.
  • 1-1.
 • Tom Sloss

  An Eala Bhan

  • Completely Sloss.
  • White Label.
  • Na-1.

Broadcast