Main content
Sorry, this episode is not currently available

Pudar 's Peant/Why Wear Make-up?

Documentary in which Naomi Buchanan takes a journey through the world of make-up, exploring the unique relationship that many people have with it.

Tha maise-gnùis air a bhith na phàirt dhe ar beatha fad iomadh bliadhna , agus air diofar atharrachaidhean fhaicinn tro fasan agus coimhearsnachd thar nam bliadhna. Bho bhith a' dèanamh deiseil son oidhche mhòr, gu bhith a' cur faireachdainn sònraichte an cèill, àrdachadh anns an àireamh de fhir a tha ga chleachdadh, agus mar a tha saoghal nam meadhanan sòisealta a' brosnachadh dòighean ùra cruthachail le maise-gnùis. Tha Naomi Bochanan gar toirt air turas spòrsail, inntinneach agus i a' toirt sùil air a' chàirdeas sònraichte a th' againn le maise-gnùis.

Make-up has long been a part of life, and has seen many changes over the years as fashion and society has evolved. From getting ready for a big night out, the opportunity to express a unique sense of identity, the rise in men using make-up, to how the world of social media has inspired a new creative, approach for many.

Naomi Buchanan takes us on a fun and revealing journey into the world of make-up and the unique relationship that many have with it.

59 minutes

Credit

Role Contributor
Presenter Naomi Buchanan

Broadcasts