Main content
Sorry, this episode is not currently available

11/05/2018

'S iad aoighean na seachdain-sa, Peigi Imlach agus a bràthair Peadar Dòmhnallach à Uibhist a Deas. This week's guests are Peggy Imlach and her brother Peter MacDonald, South Uist.

Dà uair a thìde de cheòl air leth agus còmhradh inntinneach cuide ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. Bidh Iain a' cur fàilte an t-seachdain-sa air Peigi Imlach agus a bràthair, Peadar Dòmhnallach. Chaidh an togail ann an Loch Aineort, Uibhist a Deas ged a tha iad le chèile air a bhith a' tàmh air tìr-mòr fad iomadh bliadhna a-nis. Bha Peigi na banaltram sa bhaile mhòr, agus Peadar na thogalaiche ann an Geàrrloch, mus do leig iad dhiubh an dreuchdan.
Am measg gach cuspair còmhraidh a bhitheas aca, bìdh eachdraidh-beatha an athar - "Dòmhnall Ghilleasbuig Sorcha" - a chaidh fhoillseachadh ann an 2016 san leabhar, From Small Lochs to Great Lakes. Cluinnidh sinn cuideachd ceithir roghainnean ciùil eatorra. Agus mar is àbhaist, bìth measgachadh math de sheinneadairean is còmhlain aig Mac ílle Mhìcheil fhèin dhuinn. Tha iad sin uile air an taghadh eadar Americana, folk, ceòl Ceilteach is Country & Western, le seann òrain agus feadhainn a tha buileach ùr air an clàradh.
Two hours of chat and music with John Carmichael broadcasting LIVE from the BBC studios in Glasgow. John welcomes Peggy Imlach and her brother Peter Macdonald who hail from South Uist. Peggy was a nurse while Peter spent is working days as a builder. Amongst the chat, they will reveal the history of their father Donald who was featured in the book from Small Lochs to great Lakes published in 2016.
they will also reveal their favourite pieces of music while John's own playlist will an exceptional array of music including Americana, folk, Celtic and country and western. Stand by for some old classics and newly released songs.

2 hours

Last on

Fri 11 May 2018 21:00

Music Played

Adding a track to My Tracks will no longer be available from late March

Peadar Dòmhnallach, Peigi Imlach agus Iain Mac''illeMhìcheil

Peadar Dòmhnallach, Peigi Imlach agus Iain Mac''illeMhìcheil

Broadcast