Main content
Sorry, this episode is not currently available

11/05/2018

Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music. In this programme, you will hear various Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Morag's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 47 minutes

Last on

Fri 11 May 2018 10:00

Music Played

 • Donald Angie Matheson

  Teann A Nall

  • eilean mo chridhe.
  • smith mearns.
  • smr-064.
 • Mary Jane Lamond

  Cagaran Gaolach

  • BHO THIR NAN CRAOBH.
  • IONA RECORDS.
  • IRCD-045.
 • Hugh Sinclair

  Mo Shoraidh Null Gu Barraidh

 • Donald Black & Malcolm Jones

  Danns' An t-Sabhail / Càit' Am Bi Na Maraichean An Oidhche A Bhios Am Buim Ann

  • CLOSE TO HOME.
  • SKYECD 15.
 • Donald Angie Matheson

  Àite Mo Ghaoil

 • Gráinne Holland

  Thug Mi Gaol, Gaol, Gaol

  • GAELRE.
  • GAEL LINN.
  • CEFCD 208.
 • The Wick Scottish Dance Band

  The Honeymoon: Banks Of Allan / Lady In The Bottle / Wee Todd

  • By the Peat Fire.
  • Grampian Records.
  • SK-2003.
 • Alasdair MacDonald

  Turas Bliadhn' Ùr

 • Kenna Campbell

  Thug Sinn Dùil Do MhacLeòid

 • Donald MacRae

  Tiugainn Leam Thar Sàile

 • Aly Bain

  Waiting For The Federals

  • The Best of Aly Bain.
  • Whirlie Records.
  • WHIRLIECD-14.
 • Murdo Campbell

  Isean Bhòidhich

 • Skipinnish

  Tìr A' Mhurain

  • ATLANTIC ROAR.
  • SKIPINNISH.
  • SKIPCD23.
 • The Duplets

  Chloe's Passion / The Up Downey / The Triangle

  • Tree of Strings.
  • Pond Chicken Music.
  • CHIK-001.
 • Lorne MacDougall

  Earl Of Seaforth's Salute / John Paterson's Mare / There Was A Lad / The Campbeltown Reel

  • Hello World.
  • Greentrax.
  • CD TRAX-345.
 • Christina MacDonald

  Thig An Smeòrach As t-Earrach

 • Howie MacDonald

  The Ramling Pitchfork / The Silver Spear / The White Leaf

  • A TASTE OF CAPE BRETON.
  • WORLD RECORDS.
  • WRC1 - 5562.
 • Donald McInnes

  Tosd Dhòmhnaill An Fhèilidh

 • Strathpeffer Ceilidh Band

  Elwyn's Fairy Glen: Neil Gow's Farewell To Whisky / Lady MacKenzie Of Coul / Miss Forbes Farewell To Banff

  • FROM THE STRATHPEFFER SPA HIGHLAND CABARET.
  • THISTLE RECORDS.
  • BSLP - 60.
 • Anne Lorne Gillies

  Beir Soraidh Bhuam / Alasdair Òig Mhic Ic Neacail

  • O Mo Dhùthaich (O My Land).
  • Iona Recordings.
  • IRCD-052.
 • Murdo Wasp MacDonald

  Tobht' An t-Seann Taigh

  • COMPILATION.
  • SMITH/MEARNS.
  • SMR-133.
 • Leo McCann

  The Wee Man From Skye / Chuir I Glùin Air A' Bhodach / The Pìobaireachd Club

  • If Anyone Can.
  • Canndhu.
  • Canndhu-001.
 • Cathy Rachel Morrison

  Mo Shoraidh Ceud Soraidh (Òran Curstaidh Brus)

 • Old Blind Dogs

  Traditional Breton / Donald, Hugh And His Dog

  • Four on the Floor.
  • Vertical Records.
  • VERTCD-083.

Broadcast