Main content
Sorry, this episode is not currently available

An Tinneas Tuiteamach/Epilepsy

Documentary examining epilepsy, one of the most common neurological disorders in Scotland today, affecting around 54,000 people.

'S e an tinneas tuiteamach aon de na tinneasan nearbh as cumanta ann an Alba le timcheall air 54,000 neach a' fulang leis. Sin 1 a-mach à 97 neach. 'S urrainn dha buaidh a thoirt air duine sam bith aig àm sam bith, agus tha e a' toirt buaidh air sean is òg. Tha còrr is 40 seòrsa cuairt ann, agus 's dòcha gun tig barrachd air aon seòrsa cuairt air neach.

Ach tha an leigheas ceart a' dèanamh diofar mòr. Tha taic tro ionadan meidigeach agus sgiobaidhean sònraichte riatanach dhaibhsan a tha a' fulang leis son taic is cuideachadh a thoirt dhaibh. Coinnichidh sinn ri cuid a tha beò leis agus cluinnidh sinn mun dòigh anns a bheil e a' toirt buaidh an dà chuid orra fhèin agus air an cuid teaghlaichean agus luchd-cùraim, agus mar a tha iad a' cumail smachd air agus fiù 's a' faighinn seachad air tro leigheis agus obair lannsa. Sgeulachdan drùidhteach, buadhail, smuaineachail a thogas aire air cor a tha falaichte dha mòran - An Tinneas Tuiteamach.

Epilepsy is one of the most common neurological disorders in Scotland today, and around 54,000 suffer from it - that's 1 out of 97. It can affect anyone, and affect them at any time, and doesn't discrimiate between young and old.

There are about 40 different types of seizures, and a person may have more than one type. But the right treatment can make a huge difference. Support through specialist centres and specialist teams are vital to those who have epilepsy to support and help them. We meet some of those who live with it, and hear about how it impacts both their lives, and the lives of their families and carers, and how they control it, and even overcome it through treatment and surgery.

Poignant, moving and though provoking stories that raise awareness to a condition that to many is hidden - epilepsy.

59 minutes

Credit

Role Contributor
Presenter Alasdair Fraser

Broadcasts