Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Dubhlan an Data

A' coimhead air ar ceangal ris an eadar-lìon. Documentary in which Catriona MacPhee meets eight self-confessed internet addicts to explore how people use the internet.

Tha Catriona Nic a' Phì a' coinneachadh ri ochdnar a tha air am beò-ghlacadh leis an eadar-lìon, gus faighinn a-mach mu na cleachdaidhean eadar-lìon aca agus de cho fada 's as urrainn dhaibh a dhol as aonais. Togaidh ar n-eòlaiche teicneòlais, Dòmhnall an Dàta, pàtrain agus fiosrachadh bho bhith a' sgrùdadh dàta an eadar-lìon aca mus feum an ochdnar againn na h-innealan aca a sheachnadh. Dè cho fada 's a mhaireas iad as aonais an eadar-lìon 's na h-innealan uile glàicte ann am Bocsa an Dùbhlain? Gheibhear a-mach aig Cuirm nan Duaisean.

Catriona MacPhee meets eight self-confessed internet addicts to find out how people use the internet and how long we can really survive in a disconnected world. Through monitoring their online usage and data, we reveal the surprising truths and habits that emerge from the information gleaned, while our tech expert Donald the Data delves into their online usage.

Our volunteers then face their greatest data challenge yet - the Dùbhlan an Dàta Temptation Box. How long can our volunteers last without their devices, while locked away in the Temptation Box? Who will win the challenge? The results will be revealed in this special hour-long programme, at our Dùbhlan an Dàta awards ceremony.

59 minutes

Last on

Sun 26 May 2019 21:00

Clip

Credit

Role Contributor
Presenter Catriona MacPhee

Broadcasts