Main content
Sorry, this episode is not currently available

29/03/2018

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha.
Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Mairead's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 29 Mar 2018 10:03

Music Played

 • Colin Forgrieve & Colin Campbell

  6/8s: Cock Of The North / Dundee City Police Pipe Band

  • THE ROCKFIELD POLKA.
  • FEORLIN MUSIC.
  • CC07535CD.
 • Chrissie MacDonald

  Cruinneag Na Buaile

  • CHRISSIE MACDONALD "BARRA" - COMPILATION.
  • SMITH MEARNS PRODUCTIONS.
  • SMR-148CD.
 • John Hoddan MacDonald

  Nighneag An Fhuilt Churlaich

  • FHIR A DH'EISTEAS M'ORAN.
  • DMCKINNON.
  • CD-2008.
 • Darren MacLean & Sandy Meldrum

  Cearcall A' Chuain

  • Scottish Piano Fusion.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-298.
 • Janice Simpson

  O Gur Toigh Leam

 • Iain MacInnes

  Lt. Col. D.J.S. Murray / The Treadmill / Spark's Rant

  • Sealbh.
  • Macmeanmna.
  • skyecd-51.
 • Eachann MacEachairn

  Mo Chailin Donn Òg

 • Cruinn

  Phòs Iain Ailean

  • Cruinn.
 • Marion Rae MacSween

  Air Feasgar Soilleir Samhraidh

  • Beartas Ghuthan.
 • Gnoss

  Moul Head

  • Brother Wind.
  • Blackfly Records.
  • BFLYCD02.
 • Arthur Cormack & Blair Douglas

  El Alamein

  • CALANAIS.
  • AN LANNTAIR.
 • Neil Campbell

  Eilean I

 • William Bradley

  Drumloist / Dr Ross's 50th Welcome To The Argyllshire Gathering / Angus MacKinnon Of Eigg

  • CEILIDH IN THE PARK.
  • SCOTDISC.
 • Canntaireachd

  Ma Thèid Mise Tuilleadh

  • CANNTAIREACHD.
  • FEISEAN NAN GAIDHEAL.
 • John Boa

  Fàilte Don Eilean Sgiathanach

 • Charles Macleod

  Set Of 6/8s

 • Mairi Morrison

  Aodann Strath Bhàin

  • TOGAIDH SINN FONN I.
  • MNE.
 • Donald Grant

  An Gille Bàn

  • THE WAY HOME.
  • GLEN ROY RECORDS.
  • GRRCD-01.
 • Julie Fowlis & Kathleen Boyle

  An Cailin Rua

  • An Cailin Rua.
  • Kathleen Boyle.
  • KTR-001CD.
 • Ceòl Na Cloinne & Emma MacLeod

  An Roghainn

  • Ginealach Ur.
  • Eilean Music.
  • EACD103.
 • Ruairidh Gray

  Eilean Leòdhais Tìr Nan Gaisgeach

 • Colin MacLellan

  Lament For Rory Mòr

  • WORLD'S GREATEST PIPERS.
  • LISMOR.
  • LOM-5219.
 • James Graham

  Aisling Cuimhn'

  • The Tiree Songbook.
  • Tir An Eorna.
  • EORNA01.
 • Gilbert MacPhail

  Toirt M' Aghaidh Ri Diùra

 • Alasdair Gillies

  Gleann Dearg Na h-Aibhne

 • Niall Walker & Uist And Benbecula Accordion And Fiddle Club

  John MacColl's March To Kilbowie Cottage / The Troon Sniper / Stomach Steinway Man

  • THE FIRST TWENTY YEARS - UIST & BENBEULA ACCORDION AND FIDDLE CLUB.
  • UIST & BENBECULA ACCORDION & FIDDLE CLUB.

Broadcast