Main content
Sorry, this episode is not currently available

Lighichean a' toirt taic air Taobh Siar Afraga. Documentary series following surgery ship African Mercy. This episode sees three children in surgery to help heal their burn scars.

Tha long ospadail shònraichte a tha a' toirt seachad obair-lannsa aig muir, a' dèanamh air na daoine as bochda ann an Afraga. Chan eil aca ach aon bhliadhna airson an obair do-dhèanta seo a dhèanamh - cùram a' thoirt do dhaoine nach fhaigh e ann an àite sam bith eile. As dèidh trì bliadhna bhon chaidh triùir chloinne a losgadh gu dona, tha an t-slighe leigheis aca a' tòiseachadh a-rithist le obair-lannsa. A dh' aindeoin seo, bidh iad mìosan mus fhaigh iad an neart aca air ais. Cuideachd, tha duine òg a' faighinn obair-lannsa airson cnapan mòra a thoirt air falbh, ach le aon de na cuislean aige a' spreadhadh, a bheil e a' dol a mhaireadh tron chùis?

A unique hospital ship offering life-saving surgery sets sail for the poorest of the poor in Africa. It has just one year to do the impossible - to provide the care these people cannot get any other way.
Years after three children were severely burnt, healing their scars on the Africa Mercy begins with surgery - but it will take months of therapy to give them back their strength, and hopefully their innocence. A young man receives the gift of free surgery to have his large disfiguring tumours removed. But after an emergency blow-out of one his arteries, will he make it through the surgery?

43 minutes

Broadcasts