Main content
Sorry, this episode is not currently available

22/02/2018

Mairead NicIllinnein a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead MacLennan for some traditional Gaelic music. In this programme, you will hear a great selection of Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Mairead's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 22 Feb 2018 10:03

Music Played

 • Roya MacLean

  Gaelic Waltzes: 'S Truagh Nach Do Dh'fhuirich Mi Tioram Air Tìr / An Rìbhinn Òg / Far An Robh Mi'n Raoir

  • BLACKWATER - ROYA MACLEAN AND FRIENDS.
  • ROYAMACLEAN.
  • ROYA-002.
 • Catriona MacLellan

  Bha Mi'n Raoir An Coille Chaoil Le Mo Rìbhinn Òg

 • Brian Ó hEadhra

  A-raoir Bha mi Coiseachd

  • An Turas.
  • Anam Music.
  • CACD-003.
 • Kirsteen MacDonald

  'S Ann A Bhruadar Mi'n Raoir

  • A' Chiad Sealladh.
  • Smith Mearns.
  • SMR-128CD.
 • Ishbel MacAskill

  M' Inntinn Raoir A-nochd 'S A Raoir / Nighean Bhuidhe Ruadh / A Chur Nan Gobhar

  • Essentially Ishbel.
  • Ishbel MacAskill.
  • IMCD-001.
 • Duncan Grant

  Thàinig An Gille Dubh Raoir Dhan Bhaile Seo

 • Blazin' Fiddles

  Waulking Songs: Ho Da Lo La Lo / Ghoid Iad Mo Bhean A-raoir / Ugi's Na Mo Thriall Dhachaigh

  • FIRE ON.
  • BLAZIN' FIDDLES RECORDS.
 • Rachel Walker

  Bha Mi Raoir San Taigh-òsta

 • Angus MacLeod

  Thugainn Horo Gheallaidh Far An Robh Mi Raoir

 • Alyth McCormack

  Chaidil Mi Raoir Air An Àirigh

  • PEOPLE LIKE ME.
  • NAVIGATOR 33.
 • Calum Cameron

  Òran A' Choilich

 • Mary Smith

  Raoir Reubadh An Iolaire

  • DHACHAIDH HOME: THE MURDO MACFARLANE SONGBOOK.
  • LANNCD003.
 • Arthur Cormack, Eilidh Cormack & Ruairidh Cormack

  Far an Robh mi Raoir / 'Se Mo Cheist An Gille Dubh / Eilidh

 • Strath Bheag

  Mairi Ruadh A Dannsa A-nochd

  • FAILTE DO'N EILEAN SGITHEANACH.
 • John Carmichael's Ceilidh Band

  St. Andrew's Night / Trip To Tobermory / Cave Hill / Banks Of Allan / Peter Bailies Wife

  • Carmichael's Ceilidh Ball.
  • Lochshore.
  • CDLOC-1104.
 • Catherine‐Ann MacPhee

  Hi Ri Ri O Ra Ill O

  • THE LANGUAGE OF THE GAELS.
  • GREENTRAX RECORDINGS.
  • CDTRAX-009.
 • Neil MacPhee

  An Tèid Thu Leam A Mhàiri

 • Urachadh

  The Achiltibuie Road Retreat / The Profit & Loss Jig / The Young Canister

  • URACHADH.
 • John M. Bannerman

  Cianalas Na Dachaigh

 • Linda MacLeod & Mànran

  Seinnidh Mi Dàn Do Dh'eilean Mo Ghràidh

 • Iain Mackay

  Och Nan Och Tha Mi Gu Tinn

 • Old Blind Dogs

  Leaving Lochboisdale

  • Five.
  • Lochshore.
  • CDLDL-1264.
 • Gillebride MacMillan

  Seòl an Iubhrach

  • HOME TO ARGYLL.
  • GRACE NOTE PUBLICATIONS.
  • GNPCD-0007.
 • Còisir Comunn Gàidhealach Mhuile

  Sìos Dhan Abhainn (Down To The River To Pray)

 • Filidh Ruadh

  South Uist (Till An Crodh)

  • MIDNIGHT ON THE MACHAIR.
  • VDE.
  • VDE CD 1388.
 • Dominic Macgiolla Bhride & Griogair Lawrie

  Tha Mi Nam Chadal

  • GUAILLIBH A'CHEILE.
  • GL&DMGB.
  • DUN-1001.
 • Dàimh

  The Lassie's Fashion / Sandy MacIntyre's Trip To Boston / Dunrobin Castle / Sweet Molly

  • THE HEBRIDEAN SESSIONS.
  • GOAT ISLAND MUSIC.
  • GIMCD004.

Broadcast