Main content
Sorry, this episode is not currently available

09/02/2018

Mairead NicIllinnein agus Muireall Urchardan le ceòl, òrain is fealla-dhà. Fònaibh gu 08000 967050 le ur dùrachdan. Music, song and fun with your requests.

Ceòl, òrain is fealla-dhà còmhla ri Mairead NicIllinnein agus Muireall Urchardan. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig agus ceòl a' bhogsa. Ma tha sibh airson duine ainmeachadh, cuiribh ur dùrachdan gu 08000 967050, neo fàgaibh teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no cuiribh post-dealain gu durachdan@bbc.co.uk .
Mairead MacLennan and Muriel Urquhart present the popular request show including music and lots of fun. If you want to name a relation or friend, please send your requests by phone to 08000 967050, leave a message on our facebook page or email durachdan@bbc.co.uk.

1 hour, 57 minutes

Last on

Fri 9 Feb 2018 18:00

Music Played

 • The Occasionals

  The Old 2/4s: Howes Of Bucksburn / The Duchess Of Hamilton's Quickstep

  • BIRLING.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX 371.
 • Dodgy Ground

  Bhalaigh

  • THE PARK BAR 50 YEARS OF CEILIDH MUSIC.
  • PARKBAR.
  • BAR01.
 • Peggy Etta MacIver

  Mo Chaileag Mhìn Gheal Mheal Shùileach

 • Sir E Scott School Choir & Iain MacIver

  Beartas Ghuthan

  • Beartas Ghuthan.
  • SES.
 • John Tonkan MacDonald

  Luinneag Do Donnie

 • Margaret MacKinnon & Paul McCallum

  A Bhean Am Measg Mhnathan

  • CEOL UR NAN EILEAN.
  • OLDMILL.
  • OLDMILL-1.
 • Blair Douglas, Chris Harley, Colin Tully & Gordon Smith

  Kate Martin's Waltz

  • Beneath the Beret.
  • Macmeanmna.
  • Skye-CD02.
 • John Morrison

  Eilean Scalpaigh Na Hearadh

 • An Teallach

  2/4 Marches: David Ross Of Rosehall / Major Manson At Clachantrushal

  • CATCHING THE SUN RISE.
  • LISMOR RECORDINGS.
  • LCOM-5208.
 • Mary Margaret MacLean

  A Mhoire Mhìn-Gheal

  • CEOL UIBHIST.
  • CEOLAS.
  • CEOLAS-1107.
 • Beinn Lee Ceilidh Band

  Tillidh Mi

  • THE PARK BAR 50 YEARS OF CEILIDH MUSIC.
  • PARKBAR.
  • BAR01.
 • David MacKenzie

  Bruadar A Leòdhasaich Ann A Winnipeg

 • Mackenzie

  A' Fighe Le Feur

  • Camhanach.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD-10.
 • Mary MacDonald

  Cainnt Mo Mhàthair Gàidhlig Bharraigh

 • Dòchas & Julie Fowlis

  Eilean Uibhist Mo Rùin

  • Dochas.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD-23.
 • Na h-Oganaich

  Sabhal Iain 'Ic Uisdein

  • GUN STAD.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-53.
 • Trail West

  Calum Beag / Dòmhnall Magaidh / Mòr A Cheannaich / Ho Ro Tha Mi Smaointinn

  • RESCATTERMASTERED.
  • TYREE RECORDS.
  • TYREE08CD.
 • Donald MacLean

  Òigh Loch Nam Madadh

  • SCOTTISH TRADITION 25 - BU CHAOIN LEAM BHITH 'N UIBHIST.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX9025.
 • Allan MacDonald

  Òran Èirisgeigh

 • Red Hot Chilli Pipers

  Little Cascade

  • Music For The Kilted Generation.
  • RELENTLESS.
  • RECD-572.
 • Tide Lines

  Muile

  • DREAMS WE NEVER LOST.
  • TIDELINES MUSIC.
  • TLM01C.
 • Ness Melodeon Band

  Flett from Flotta / Garden Of Skye / Sands Of Loch Bee

Broadcast