Main content
Sorry, this episode is not currently available

28/12/2017

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil. mor@bbc.co.uk. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh, a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no post-dealain gu mor@bbc.co.uk no cuiribh fòn an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music. In this edition, you will hear a great selection of Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Mairead's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 28 Dec 2017 10:00

Music Played

 • Eoin Cumming

  Aithne Don Oige (Tha M' Inntinn Trom 'S Chan Ioghnadh E)

 • Hò-rò

  Puirt-a-beul: Chuirinn Mo Leannan Dh'Iomain Nan Caorach / B'Fheàrr Mar A Bha Mi'n Uiridh / Biodag Dhòmhnaill 'Ic Alasdair

  • HO-RO.
  • HO-RO MUSIC 2016.
  • HO-RO MUSIC 2016.
 • Donald Archie MacPhail

  Suidhidh Sinn A-mhàin Gu Socair

 • Isla MacLeod

  Òganaich Donn Na Bainnse

 • Allan Shepherd, Andrew Mill, Dougie MacDougall, Julia Legge, Neil MacMillan & richard werner

  I Have A Bonnet Trimmed With Blue / Primrose Polka

  • At The End Of A Perfect Day.
  • BRECHIN ALL RECORDS.
  • CDBAR028.
 • Calum Angus MacDonald

  Mo Dhùthaich Fhèin

 • Flying Fiddles & Rhona Lightfoot

  An t-Each Odhar

  • FLYING FIDDLES.
  • FLYING FIDDLES RECORDS.
  • FF-01.
 • Abbie Williams

  Aisling Cuimhne

 • Skipinnish

  Brochan Lom / Innis Dhòmhsa Càil Thu Cadal / 'S Iomadh Rud A Chunna Mi

  • ATLANTIC ROAR.
  • SKIPINNISH.
  • SKIPCD23.
 • Kate Laing

  Bràighe Loch Iall

  • Scottish Tradition 26 Cruinneachadh Chaluim.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX9026D.
 • Donald John MacRae

  Gruagach Loch A Ròg

 • Willie MacDonald

  Various Tunes (Pipes)

 • Catriona MacIver Parsons

  Chi Mi Buan 'S Tu Bhi Bhuam

  • ISLES OF MY LOVE (EILEANAN MO GHAOIL).
  • SIOL CULTURAL ENTERPRISES.
  • SIOLCD001.
 • Donald Joseph MacKinnon

  Duanag A' Chìobair

 • Emma MacLeod

  Oran Am Flu

 • Donald Black

  Tha Mi Tinn 'S Mi Ri Caoidh Mo Dhòchais / An Rìbhinn Donn / Fo Ghruaimean Cha Bhi Mi'n Diugh

  • Bho M' Chridhe (From My Heart).
  • Donald Black.
  • DB05CD.
 • Neil MacRitchie

  Tom nan Cruachan

 • Ishbel MacTaggart

  O 'S Mis' Tha Cianail Faillinneach

 • Cruinn

  Ceilidh Na Bliadhna

  • STORAS.
  • CRUINN.
  • CRUINNCD 002.
 • Roderick MacAulay

  Horo Leannain An Cluinn Thu

  • SCOTTISH TRADITION 25 - BU CHAOIN LEAM BHITH 'N UIBHIST.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX9025.
 • The Colin Dewar Quartet

  Welcome to Skye / Isle C Macleod / Gibby Lang's Jig / Maureen's Jig

  • Special Requests Vol. 2.
  • Colin Dewar.
  • SRCD-002.
 • Kyle Carey

  Sìos Dhan Abhainn (Down To The River To Pray)

  • North Star.
 • Alasdair Gillies

  Gleann Dearg Na h-Aibhne

 • Fiona MacKenzie

  Òran Na Blaidhn' Ur

  • DUAN NOLLAIG.
  • GREENTRAX RECORDINGS.
  • CDTRAX-320D.
 • Trail West

  Tilleadh A Bharraigh / O Ho Ro Mo Chailin Donn / Mo Ghleannan Taobh Loch Liobhainn

  • RESCATTERMASTERED.
  • TYREE RECORDS.
  • TYREE08CD.
 • Flair

  Ar Baile

 • The Paul McKenna Band

  The Old Women's Dance / Sloe Picking / Spey Bay Switch

  • Between Two Worlds.
  • Greentax.
  • CDTRAX-333.

Broadcast