Main content
Sorry, this episode is not currently available

Coinneach madainn Diciadain

Tha an t-Urramach Ruairidh MacIlleathain a' mìneachadh an Fhèis Iùdhach Hanukkah. Rev Roddy Maclean explains the meaning of the Jewish Festival of Lights, Hanukkah.

Chuala sinn an t-seachdain seo gu bheil taighean-dealbh a' fosgladh a-rithist ann an Saudi Arabia bho chaidh an casg anns a' bhliadhna naoi ceud deug seachdad 'sa naoi. Tha Murchadh Macleòid, Iain Mac a' Phearsain agus Ruairidh MacSuain a' mìneachadh dè an suidheachadh a bh' ann an Saudi Arabia air a bhliadhna sin.

Cluinnidh sinn mun chleachdadh ùr air-loidhne ris an canar "skin betting" am measg òigridh agus a tha a' cuir dragh mòr an dà chuid air ughdarrasan agus pàrantan.

Tha an t-Urramach Ruairidh MacIlleathain a' mìneachadh an Fhèis Iùdhach Hanukkah a thòisich aig àm dol fodha na grèine an-raoir. bbc.co.uk/coinneach.

57 minutes

Broadcasts