Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 6

Sùil air cuid de na sgeulachdan a nochd san t-sreath tbh Prosbaig. Donald Morrison looks back at some of the stories from the BBC Gaelic current affairs series.

Bho mheadhan nan 80an bha am prògram telebhisein Prosbaig a' sgrùdadh chùisean na Gàidhealtachd 's nan Eilean, agus Alba san fharsaingeachd. Tron t-sreath seo, tha am fear-naidheachd Dòmhnall Moireasdan a' toirt sùil air ais tron tasglann agus a' toirt thugainn taghadh de na sgeulachdan a chaidh a chraoladh eadar 1984 agus 1988. Anns a' phrògram seo: sgainneal mu thaighean Eilean Eige a bha a' tuiteam às a chèile; an Leòdhasach a stèidhich Comann Motor Neurone na h-Alba 's e fhèin a' bàsachadh leis an tinneas; agus sgrùdadh rèidiachd ann an cuirp muinntir nan eilean.

From the mid 1980s, Gaelic current affairs television series Prosbaig covered many of the main stories making headlines in the Highlands and Islands and throughout Scotland.

In this series, journalist Donald Morrison takes a look back through the archive and brings us some of the key stories from 1984 to 1988.

In this programme: housing issues on Eigg; the founding of a Scottish motor neurone society by a man from Lewis diagnosed with the disease; and studies on radiation levels in island populations.

29 minutes

Last on

Fri 21 Jun 2019 19:30

Credit

Role Contributor
Presenter Donald Morrison

Broadcasts