Main content
Sorry, this episode is not currently available

01/11/2017

Morag Dhòmhnallach a' craoladh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig. Morag presents a great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i càirdeil agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 1 Nov 2017 10:00

Music Played

 • Donald MacRae

  Nighean An Tuathanaich

 • Kenna Campbell

  Nuair Bha Mi Òg

 • William McCallum

  Òran Mòr MhicLeòid / Lucy Cassidy / Cailleach An Dùdain

  • The World's Greatest Pipers Volume 14.
  • Lismor.
  • LCOM-5284.
 • Alasdair Gillies

  Òran A' Chroitear

  • DUALCHAS NAN EILEAN (ISLAND HERITAGE).
  • HERITAGE RECORDS.
  • HRCD-101.
 • Norman Macmillan

  Am Birthday Party

 • David Morrison

  Burning Of The Piper's Hut / Marchioness Of Tullibardine

 • Mackenzie

  Horo 'S Toigh Leam Fhèin Thu

  • TOGAIDH SINN FONN I.
  • MNE.
  • MNE-CD 1.
 • Duncan Chisholm

  Moonlight On Loch Ness

  • Redpoint.
  • Copperfish Records.
  • CPFCD-001.
 • Lachlan Morrison

  Òran A' Chogaidh

  • CEOL UIBHIST.
  • CEOLAS.
  • CEOLAS-1107.
 • Hector McFadyen and his Scottish Dance Band

  Hoolichan's Jig: Lieutenant MacGuire's Jig / Rory MacLeod / Snug In A Blanket / The Kesh Jig

  • Hector McFadyen and his Scottish Dance Band.
  • Hector McFadyen.
 • Robbie Greig

  Moladh Eubhal

  • FUARAN COLLECTION (FEISEAN NAN GAIDHEAL).
  • FEISEAN NAN GAIDHEAL.
  • FNG 003.
 • Ceolbeg

  Return Of The Bunny / Archie MacKenzie Of Dumbarton / Not The Bunnyhop

  • Ceolbeg Collected.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX374.
 • Margaret MacLellan

  Fàgail Ceann Gheàrrloch

 • The Craigellachie Scottish Dance Band

  Dunphy's Hornpipe / Boys Of Bluehill / The Reluctant Piper / Millicen's Favourite

  • Take Your Seats.
  • The Craigellachie Scottish Dance Band.
  • cbcd-02.
 • Tom Crawford

  An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn

 • The Sound Of Mull

  Casag An Fhèidh

  • GAELIC FOLK SONGS.
  • BIRNAM.
 • Michael McGoldrick

  Mackerel And Tatties

  • Aurora.
  • Vertical Records.
  • VERTCD-090.
 • Angus J Campbell

  Briogais Sheonaidh Clark

 • Mischa MacPherson Trio

  A Mhairead Og

 • Alex Murdo MacLeod & Lewis And Harris Accordion And Fiddle Club

  Ochoin A Rìgh Gura Mi Tha Muladach / Soraidh Leis A' Bhreacan Ùr / Is Truagh Nach Robh Mi Còmhla Riut

  • OUR FAVOURITES 2.
  • LEWIS & HARRIS ACCORDION AND FIDDLE CLUB.
  • LH-02.
 • Annie MacInnis

  Òran A' Mhèirlich

  • Orain Cheap Breatuinn.
  • B AND R HERITAGE ENTERPRISES.
  • BRCD-0009.
 • Barluath

  Crò Chinn t-Sàile

  • SOURCE.
  • NIMBUS ALLIANCE.
  • NI 6206.
 • Alasdair Murray

  Gruagach Dhonn Bhrunail

 • Trian

  Humors Of Ballyconnell / Reel Eboulement / Richie Dwyer's

  • TRIAN II.
  • GREEN LINNET RECORDS.

Broadcast