Main content
Sorry, this episode is not currently available

16/10/2017

Morag Dhòmhnallach a' craoladh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig. Morag presents her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 16 Oct 2017 10:00

Music Played

 • Norma MacLeod

  Chan Eil Mo Leannan Ann An Seo

 • Brian Ó hEadhra

  An t-Eilean Beag Bòidheach

  • Fonn Ratharsair.
  • MCPS.
  • CDBAR019.
 • Ali Beag MacLeod

  Willie "Stalker's" Jig / Gillean An Drobhair

  • The Sands of Achnahaird.
  • BEAG.
  • BEAGCD-001.
 • Annie MacLeod

  Òran Gaoil

 • Gordon Duncan

  Nora Crionna / Unknown / Port Sean Seosamh / Red Ken's / Brady's

  • Just for Seumas.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-075.
 • Donnie Munro

  Chì Mi'n Tìr

  • AN TURAS.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-323.
 • The Occasionals

  The Celebration: Lady Eliza Lindsay / Miss Catherine Maxwell's Scotch Measure

  • BIRLING.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX 371.
 • Archie MacLean

  A Bhliadhna Gus An Aimsir Seo

 • Maoldomhnaich

  Seòlaidh Mise Null

 • Blazin' Fiddles

  Dashing White Eejit / Wes And Maggie's Ceilidh Croft / The Big Reel

  • The Old Style.
  • Blazin Fiddles 2003.
  • BRCD-002.
 • Anne Lorne Gillies

  Mnathan A Ghlinne Seo

 • Archie Grant

  Turus Dhòmhnaill A Ghlaschu

 • Donald Black

  Gneil's Welcome To Strathnaver

  • DREAMS & DANCES.
  • SKYECD.
  • SKYECD55.
 • Fred Morrison

  The Ceilidh In The Convent / Frances Morton's

  • The Sound of the Sun.
  • Lochshore.
  • CDLDL-1284.
 • Seumas Campbell

  Comunn Uibhist Is Bharraigh

 • Aon Teanga

  Eilidh Chuain

  • Aon Teanga: Un Chengey - One Tongue.
  • Watercolour Music.
  • WCMCD059.
 • The Tom Orr Band

  The Highest Apple / Mary Of The Witching Eyes / Castle In The Glen

  • Off The Beaten Track.
  • CPR 002.
 • George Clavey

  Miann An Eilthirich

 • Mary Ann MacLennan

  Seo A Bhliadhna Dh'fhàg Mi Dubhach

 • Calum Alex MacMillan

  Eilean Fraoich

  • Taladh nan Cuantan.
  • Skipinnish Records.
  • SKIPCD-008.
 • Blair Douglas

  Maighstir Seumas / Niall MacNeil Of Leanish / The Maestro's March

  • Behind The Name.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD57.
 • Angus MacFadyen

  Mo Rìbhinn Choibhneil

 • Angus Nicolson Trio

  Birks Of Aberfeldy / Maighdeanan A' Choire Dhuibh / Ardvasar Blacksmith / Walter Sammon's Grandmother

  • Sealladh Ard.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD 56.
 • Mairi MacArthur

  An Tìr Iòsal Lurach

 • William Jacckson

  Glasgow 1885

  • COMPOSITION.
  • MILL RECORDS.
  • MRCD 021.

Broadcast