Main content
Sorry, this episode is not currently available

13/10/2017

Morag Dhòmhnallach a' craoladh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig. Morag is presenting her great choice of traditional Gaelic music.

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil 's taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fàgail teachaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 47 minutes

Last on

Fri 13 Oct 2017 10:00

Music Played

 • Donald Archie MacPhail

  Tìr A' Mhurain

 • New Tradition

  'S Truagh Nach Do Dh'fhuirich Mi Tioram Air Tìr

 • John Carmichael And His Scottish Dance Band

  Strip The Willow: Kenny Gillies Of Portnalong / The Jiggernaut / Barney's Jig / Itchy Fingers

  • MUSIC KITCHEN.
  • MUSIC KITCHEN.
  • TMKCD019.
 • Calum Ross

  Gillean Ghleanndail

 • Eilidh Mackenzie

  I Hiuraibh O Chan Eil Mi Slàn

  • EIDEADH NA SGEULACHD.
  • TEMPLE RECORDS.
  • COMD-2048.
 • Éamonn Coyne & Kris Drever

  Kitty O'Neil's Champion Jig

  • STORYMAP.
  • REVEAL RECORDS.
  • REVEAL014CDX.
 • Gillebride MacMillan

  Teàrlach MacSheumais

  • AIR FORLADH (ON LEAVE).
  • DEALAS.
  • DEALAS01CD.
 • Angus R. Grant

  The Parting Glass

  • THE HILLS OF GLENGARRY.
  • SHOOGLE RECORDS.
  • SHOOGLE-07006.
 • Ann Draper

  An Gille Dubh Ciar Dubh

 • Albert Fry

  Mo Mhàthair

 • Dena Graham

  A' Fàgail Chluaidh

 • Gary West

  The Plummeting Piper / Douglasfield / The Streaker

  • The Islay Ball.
  • Greentrax.
  • CDTRAX-221.
 • Deoch 'N Dorus

  Sabhal Iain Ic Uisdean

 • Catriona Garbutt

  Na h-Eileanan Diùrach (Gura Muladach Sgìth Mi)

 • The Vatersay Boys

  Tuning In GG: MacPherson's Rant / Mairi's Wedding / Chan Eil Mo Leannan Ann An Sei / Teribus

  • THE SOUND OF VATERSAY.
  • TRTV-004.
 • Neil Campbell

  Eilean I

 • Carol MacLean

  Eilean Gorm Mhuile

  • PISEAG GU LEOR.
  • SILK CD.
  • SILKCD-020.
 • Gillebride MacMillan & Julie Fowlis

  Camarinas

  • Alterum.
  • Machair Records.
  • MACH008.
 • Ruairidh MacLean

  The Skye Glen Waltz / Kate Martin's Waltz

  • BOX MAJOR.
  • HARP RECORDINGS.
  • ERCD024.
 • Donald MacCuaig

  O Cha Chèill Mi Nach Tu 'S Fheàrr Leam

 • Arthur Cormack

  A Pheigi A' Ghràidh

  • Buanas.
  • MacMeanmna.
  • SKYECD 58.
 • Bannal & Maeve MacKinnon

  Clò MhicIlleMhìcheil

  • Waulking Songs.
  • greentrax Recordings.
  • CDTRAX-099.
 • Face the West

  Seonaidh The Water Spirit

  • The Young Fear Nothing.
  • Wee Studio.
  • wsft 0003.

Broadcast