Main content
Níl an t-eagrán seo ar fáil faoi láthair ar BBC iPlayer Radio

Blas an Luain

Spórt le Mark Harte, disléicse á plé ag Bláithín Mhic an tSealgaire agus curiarracht dhomhanda iomána.
Sport with Mark Harte, discussing dyslexia & a world record attempt.

Spórt na seachtaine le Mark Harte. Cén seans a shíleann sé a bheas ag Maigh Eo nó Baile Átha Cliath sa chluiche ceannais peile? Tá modhanna teagaisc á bplé ag Bláithín Mhic an tSealgaire, go háirithe dóibh siúd a bhfuil disléicse orthu. Freisin, tugann Treasa Bhreathnach cuairt ar Scoil Mhuire na mBráithre Críostaí ar Bhóthar an Ghleanna i mBéal Feirste lena fháil amach ar éirigh leo an churiarracht dhomhanda a fháil don seisiún traenála iomána is mó riamh.
All the week's sport with Mark Harte. What chance do Mayo and Dublin have in the upcoming All Ireland? We also discuss teaching methods with Bláithín Mhic an tSealgaire specifically for those with dyslexia. Also, Treasa Bhreathnach visits St. Mary's CBS on the Glen Road in Belfast to find out how they got one while attempting to set the world record for the biggest hurling training session ever.

27 nóiméad