Main content

29/08/2017

Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn bho leithid Trail West agus Sean O'Driscoll. Mary Ann and Seàn O hEanaigh present Scottish and Irish music.

Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn bho leithid Trail West, Sean O'Driscoll, Paul Meehan agus Mairead Stiùbhart còmhla ri Peadar Ó Ceannabháin.
Mary Ann Kennedy and Seàn O hEanaigh present Scottish and Irish music. In this edition, you will hear music from Trail West, Sean O'Driscoll, Paul Meehan and Mairead Stewart along with Peadar Ó Ceannabháin.

26 days left to listen

57 minutes

Music Played

 • Paul Meehan

  Molly's: Molly Bàn / Lizzy In The Low Ground

  • The Lower Road.
  • Paul Meehan.
  • 2015.
 • Iain MacDonald, Margaret Stewart & P 0'Connabhain

  Togaidh Mi Mo Sheòlta

  • TOGAIDH MI MO SHEOLTA.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-311.
 • Noel Hill

  Ladies Pantalettes / Ravelled Hank Of Yarn / Sean Reid's / Silver Spear

  • Live in New York.
  • Raelach Records.
  • RRO12.
 • Angus Nicolson Trio

  The Wedding Jigs: Chaidh Mi Gu Banais Mo Ghaoil / Nach Dannsadh Am Ministear / Peggy's Wedding

  • Sealladh Ard.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD 56.
 • David Power & Willie Kelly

  Bimis Ag Ol / The Yellow Wattle

  • Apple in Winter.
  • David Power/Willie Kelly.
  • DMP04.
 • Do

  Road To Skye / Delaney's

  • Traditional Tunes For Tiny People.
  • Live Music Now!.
 • Realta

  Maire Ini Mhic Ailpin

  • Clear Skies.
  • ADC.
  • ADC002.
 • Kathleen MacInnes & Trail West

  Maraiche Nan Cuantan

  • RESCATTERMASTERED.
  • TYREE RECORDS.
  • TYREE08CD.
 • Sean O'Driscoll

  Smoke And Mirrors / The Cloak And Dagger

  • SO THERE YOU GO.
  • SEAN O'DRISCOLL 2012.
 • Jenn Butterworth & Laura-Beth Salter

  1,2,3,4 / Joseph Salter's

  • Bound.

Broadcasts