Main content
Sorry, this episode is not currently available

31/08/2017

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha.
Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Mairead's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 31 Aug 2017 10:00

Music Played

 • Ceolbeg

  Wild West Waltz

  • An Unfair Dance.
  • Greentrax Records.
  • CDTRAX058.
 • Finlay MacNeill

  A' Chailin Bheag Dhonn

 • Molly Fox

  Am Buachaille Bàn (Ochoin A Rìgh)

 • Allan Shepherd, Andrew Mill, Dougie MacDougall, Julia Legge, Neil MacMillan & richard werner

  Lexy MacAskill / Capt Lachlan MacPhail Of Tiree / The Reunion Reel

  • At The End Of A Perfect Day.
  • BRECHIN ALL RECORDS.
  • CDBAR028.
 • Joy Dunlop

  Suidhidh Sinn A-mhàin Gu Socair

  • Dusgadh.
  • Sradag.
  • SRM-001.
 • Simon MacKenzie

  Fail Hi Ri Horo Mo Chailin

 • Jessie MacKenzie

  Nighean Donn Bhòidheach

 • Pàdruig Morrison

  Mo Mhàthair

  • THE FIRST TWENTY YEARS - UIST & BENBEULA ACCORDION AND FIDDLE CLUB.
  • UIST & BENBECULA ACCORDION & FIDDLE CLUB.
 • Flora MacNeil

  Cainnt Mo Mhàthair, Gàidhlig Bharraigh

 • Archie MacEachern

  Frìth Nan Damh Ruadha

 • Nuala MacDonald

  Boinn Beinn Eadara

 • Malcolm Stitt & Rory Campbell

  Hùgan Fhathast

  • Nusa.
  • Vertical Records.
  • VERTCD-059.
 • Shona MacMillan

  Mo Chridhe Trom 'S Duilich Leam

 • Red Hot Chilli Pipers

  Train Journey North / Tam Bain's Lum

  • THE RED HOT CHILLI PIPERS.
  • THE RED HOT CHILLI PIPERS.
  • RHCPCD-01.
 • James Graham

  A' Choille Ghruamach

  • Greisean Greine.
  • Skipinnish Records.
  • skipcd-14.
 • Rachel Walker

  Thug Mi 'N Oidhche Ge B' Fhad I

  • Braighe Loch Iall.
  • Skipinnish Records.
  • SKIP-03.
 • Robert MacInnes & Sgoil Chiùil Na Gàidhealtachd

  MacReach An Each Dubh À Sasainn

  • THE RIGHT PATH.
  • SGOIL CHIUIL NA GAIDHEALTACHD.
  • SCGDC016CD.
 • The Occasionals

  McKinley's March / Silver And Gold / Ingram's 35

  • Footnotes.
  • Iona Records.
  • IRCD-021.
 • Amy MacAulay

  Na h-Eileanan Diùrach

 • Fionnar

  Chluinn Mi Na h-Eòin

  • AN T-IONNSACHADH OG.
  • HIGHLAND COUNCIL.
  • MM-03.
 • John Seadan MacKenzie

  Dovecote Park / Unknown / Mo Bhalachan Bàn

 • Murdo Domino MacLeod

  Mheall Thu Mi

  • CUIBHL' AN FHORTAIN.
  • CROFT RECORDINGS.
  • CCD-44.
 • Trail West

  Tilleadh A Bharraigh / O Ho Ro Mo Chailin Donn / Mo Ghleannan Taobh Loch Liobhainn

  • RESCATTERMASTERED.
  • TYREE RECORDS.
  • TYREE08CD.
 • Mary Catherine MacNeil

  Dèan Cadalan Sàmhach

 • Neil MacEachern And His Scottish Dance Band

  Gaelic waltzes: Where I Was Yestreen / South Georgia Whaling Song / Braes Of Lochiel

  • From the Banks of Loch Lomond.
  • Shielburn Associates.
  • SHIELCD-006.

Broadcast