Main content
Níl an t-eagrán seo ar fáil faoi láthair ar BBC iPlayer Radio

Filíocht na mBard; Spórt & An Ghaeilge; An Ghaeilge i gCló

Clár 2 de 4

Déanann triúr aíonna achoimre 3 bhomaite ar PhD s'acu do láithreoir an chláir, an Dr. Art Hughes. Three guests summarise their PhDs within three minutes for presenter Dr Art Hughes.

Le 3 bhomaite acu uilig le cur síos a dheánamh ar an taighde a rinne siad do PhD s'acu, cluineann An Dr Art Hughes ó Michelle Ó Riordán agus í ag caint faoi mhóitífeanna i bhfilíocht na mbard. Labhraíonn Seán Ó Cearnaigh le hArt faoi na leabhair chlóite is luaithe sa Ghaeilge agus ceanglaíonn Cathal Billings an Ghaeilge, an spórt agus an fhéiniúlacht Ghaelach le linn bhlianta na hathbheochana le chéile.

With three minutes each to summarise their PhD research, Dr Art Hughes hears from Michelle Ó
Riordán, who completed her study in the motifs of bardic poetry. Seán Ó Cearnaigh talks to Art about the earliest printed Irish language books, and Cathal Billings connects Irish, sport and Irish identity throughout the revival years.

27 nóiméad

Craoltaí

  • Déar 27 Iúil 2017 19:03
  • Máirt 9 Ean 2018 19:03