Main content
Sorry, this episode is not currently available

Tha na balaich a' dèanamh burgaran le càise gorm agus feòil mart airson BBQ. The lads prepare stilton burgers and marinated beef for a family barbecue.

'S e deagh chòcairean a th'anns na balaich. An turas sa chì sinn iad ag ullachadh BBQ dhan teaghlaichean fhèin air an tràigh. Tha Uisdean a' dèanamh feòil mart a bha ann am 'marinade', agus tha Ruairidh a dèanamh 'skewers' le muasgan-caola. Tha iad cuideachd ag deasachadh Parma Ham potatoes, kebabs le lusan, agus sailead. Cho luath is a tha an ullachadh dèanta sa chidsin, tha iad a' dèanamh an slighe chun an tràigh le'n teaghlaichean airson a chòcaireachd.

The lads are keen domestic cooks. This episode has them preparing for a family barbecue on the beach.

Uisdean prepares a specially marinated beef steak, and Roddy prepares some marinated prawn skewers. As an accompaniment they have Parma ham potatoes, vegetable kebabs and salad.

Once the preparations are complete in the kitchen, they head to the beach with the family to cook it all up.

Air a chraoladh

Thu 22 Nov 2018 23:30