Main content
Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Dogfennau Meibion Glyndŵr

Rhaglen yn edrych ar ddogfennau cyfrinachol o gyfnod ymgyrch losgi Meibion Glyndŵr. Manylu reveals details of confidential Home Office papers on the Meibion Glyndwr campaign.

Rhaglen yn edrych ar ddogfennau cyfrinachol o gyfnod ymgyrch losgi Meibion Glyndŵr yn yr 80au.

Wedi i'r tîm cynhyrchu apelio ddwywaith yn erbyn penderfyniad y Swyddfa Gartref i beidio â'u rhyddhau, mae'r dogfennau'n datgelu pryder am yr heddlu'n methu â gwahaniaethu rhwng cenedlaetholwyr ac eithafwyr; gweision sifil yn y Swyddfa Gartref yn poeni am gefnogaeth o fewn cymunedau Cymraeg yn llesteirio gwaith yr heddlu; a phrif gwnstabl Heddlu'r Gogledd yn cael cardiau pen-blwydd di-enw, yn gwneud honiadau am unigolion o fewn byd adloniant.

Mae'r rhaglen yn cynnwys cyfraniadau gan yr actor a'r canwr Bryn Fôn, a gafodd ei arestio ar amheuaeth o fod yn aelod o Feibion Glyndŵr; yr ymgyrchydd pybyr Ffred Ffransis o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg; a'r canwr a'r cenedlaetholwr Dafydd Iwan.

Jeff Thomas, cyn-bennaeth CID Heddlu Dyfed-Powys, sydd yn siarad am rôl yr heddlu.

Mae 'na sgwrs hefyd gyda Keith Best, cyn-Aelod Seneddol Môn, a fu'n gweithio yn y Swyddfa Gymreig am gyfnod.

30 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 19 Mawrth 2017 16:00

Clip

Darllediadau

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.

Podlediad