Main content
Sorry, this episode is not currently available

22/03/2017

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha.
Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Mairead's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 22 Mar 2017 10:00

Music Played

 • Donald Angus Matheson

  Tha Mise Dol Dhachaigh

  • AN T-EILEAN ALUINN.
  • SMITH MEARNS.
  • SMR-108CD.
 • Holly Smith

  Beanaibh Mo Ghràidh

 • Neil MacPhee

  Òran Do Cheap Breatainn

  • TIR MO GHRAIDH.
  • B & R HERITAGE ENTERPRISES.
  • BRCD-0003.
 • Allan Shepherd, Andrew Mill, Dougie MacDougall, Julia Legge, Neil MacMillan & richard werner

  Lexy Macaskill / Capt Lachlan MacPhail Of Tiree / The Reunion Reel

  • At The End Of A Perfect Day.
  • BRECHIN ALL RECORDS.
  • CDBAR028.
 • Robert Robertson & Skipinnish

  Aisling Cuimhn'

  • Western Ocean.
  • Skipinnish.
  • SKIPCD24.
 • Emma Lamont

  'S E An t-Eilean Glas Tha Fada An Iar

 • Ross Brindle

  The Gaelic Tutor's Air

 • James C M Campbell

  O Chaneil Mulad Oirnn

  • SCOTTISH TRADITION 8.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-9008.
 • Niall Matheson

  The Argyllshire Gathering / John MacDonald Of Glencoe

  • THE SHORES OF LOCH NESS.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-49.
 • Katy Graham

  Raoir Reubadh An Iolaire

 • George Clavey

  Cò Idir Ach Mo Mhàthair

 • Lochailort Dance Band

  The Gay Gordons / The 72nd's Farewell To Aberdeen / The Hills of Perth

  • Scottish Tradition 26 Cruinneachadh Chaluim.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX9026D.
 • Alasdair Mòr MacDonald

  Ruaidheabhal

 • Karen Matheson

  Tàladh Thròndairnis

  • URRAM (Respect).
  • Vertical Records 2015.
  • VERTCD102.
 • Drams Allowed

  Miss Eva Britannia Gordon Sweet Maid of Glendaruel / Wee Highland Laddie / The Braemar Gathering / The Wise Maid

  • AYE TUNES.
  • DRAMS ALLOWED.
  • DACD001.
 • Wilma Kennedy

  Theid Mi Le M' Dheòin Gu Dùthaich MhicLeòid

 • Donald John MacRae

  Gruagach Loch a Ròg

 • Sprangeen

  Braigh Loch Iall / Miss Lyall / Loch Leven Castle

  • SPRANGEEN.
  • SPRINGTHYME.
  • SPRCD1013.
 • Glasgow Islay Ladies Choir

  A' Fighe Le Feur

 • Murdo Wasp MacDonald

  ' S Ann Fada Mu Thuath

 • Ness Melodeon Band

  Cailin Mo Rùn Sa / O Nach Àghmhor / Thoir Dhomh Do Làmh / An t-Alltan Dubh

 • Neil MacDonald

  An t-Aparan Goirid

 • Amy Mackay & C J Macdonald

  An Gràdh A Thug Thu Dhòmhsa

  • SPIRITUAL MUSIC FROM THE HEBRIDES - LIVE AT AN LANNTAIR ISLE OF LEWIS.
  • LANN CD.
  • 005.
 • Anne Lorne Gillies

  A Fhleasgaich A' Chuil Dualaich

  • THE SONGS OF THE GAELS.
  • LOCHSHORE.
  • CDLIC-1014.
 • Mairearad Green and Anna Massie

  Pipe Jigs - Professor Delbert's Birthday/Slip Jig/Biddy from Sligo

  • Doubling.
  • Shouty Records.
  • SHOUTYCD02.

Broadcast