Main content
Sorry, this episode is not currently available

15/03/2017

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha.
Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Mairead's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 15 Mar 2017 10:00

Music Played

 • Battlefield Band

  Duanag An t-Seòladair

  • Room Enough For All.
  • Temple.
  • COMD2106.
 • Elizabeth Mackenzie

  Tom An t-Searraich

 • Drine

  Jigs: Untitled / Untitled / Bruachan Mhelinis

  • The Songs Of Rob Donn.
  • DRINE.
  • TNG02.
 • James C M Campbell

  Gleann Gollaidh

 • Isobel Ann Martin

  'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh

  • DHACHAIGH HOME (THE MURDO MACFARLANE SONGBOOK).
  • AN LANNTAIR.
  • LANNCD-003.
 • Donald John MacLean

  Mo Ghaol A Chunnaic Mise 'N Diugh

  • ORAIN BHEARNARAIDH.
  • LEWIS RECORDINGS.
  • RCS 233.
 • GRAHAM MACLENNAN

  6/8 Donald MacLean Of Lews / Heights Of Casino

  • OUR FAVOURITES 2.
  • LEWIS & HARRIS ACCORDION AND FIDDLE CLUB.
  • LH-02.
 • Janet MacGregor

  Gur Milis Mòrag

 • Murdo Wasp MacDonald

  Leòdhas Mo Ghràidh

 • Face the West

  Dad's Tune

  • The Young Fear Nothing.
  • Wee Studio.
  • wsft 0003.
 • Isla MacLeod

  Uamh an Oir

 • Alex S. Macinnes

  A Mhorag Leat Shiùbhlainn

 • Fribo

  The Wife She Brewed It / Mrs Blair / Castelbay

  • The Ha' O' Habrahellia.
  • FELLSIDE.
  • FECD-205.
 • John Angus Morrison

  Fadachd an t-Seoladair

 • The Glenhoulachan Midgie Club Ceilidh Band

  A Mhoire Mhìn-Gheal / Sìn Do Làmh

  • HEART AND SOUL.
  • THE MIDGIES.
  • MIDCD002.
 • Claire Macleod

  Caoidh nam Fear Treun

 • Roddy Campbell

  Oran na Cloiche

  • Tarruinn Anmoch.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-191.
 • Coisir Og Ghaidhlig Ile

  Le Chèile

 • Mary Catherine MacNeil & Oban High School Pipe Band

  Nam Aonar Le Mo Smuaintean

  • OBAN HIGH SCHOOL PIPE BAND.
  • OBAND HIGH SCHOOL.
  • OHSCD-02.
 • Ale Möller & Aly Bain

  Hector The Hero

  • Beyond the Stacks.
  • Whirlie Records.
  • WHIRLIECD-11.
 • Linda MacLeod & Mànran

  Seinnidh Mi Dàn Do Dh'eilean Mo Ghràidh

 • Tormod Macleod

  A' Phiseag à Ceòs

 • Marit and Rona

  Tobar Tobar Siolaidh / A Cur Nan Gobhar As A Chreig / Martin Fen

  • TURAS.
  • WATERCOLOUR MUSIC.
  • WCMCD051.
 • John MacInnes

  Oran An Tombaca

  • Bho Ghinealach Gu Ginealach.
  • CEOLAS.
  • 06.
 • Catriona Fair

  An t-Eilean Àlainn

  • INVERARY CASTLE "CEILIDH".
  • NEVIS RECORDS.
  • NEVLP 106.

Broadcast