Main content
Sorry, this episode is not currently available

10/03/2017

'S ì aoigh na seachdain-sa, Ethel NicChaluim. Chaidh a togail ann an Tiriodh, 's tha ì an-diugh a' fuireachd an Inbhir Aora. John Carmichael's guest is Ethel MacCallum.

Dà uair a thìde de shàr cheòl is còmhradh còmhla ri Iain Mac 'ille Mhìcheil, a' craoladh beò à stiùdio a' BhBC ann an Glaschu. An t-seachdain-sa, bidh Iain a' cur fàilt' air Ethel NicChaluim. Rugadh Ethel ann an Glaschu ann an 1937. Na nighean òg, chaidh a gluasad à taigh dilleachdain sa bhaile sin, gu Eilean Thiriodh. Na dachaigh ùr, dh' fhàs Ethel fileanta ann an Gàidhlig agus chaidh an ceòl is an t-seinn a bh'innte gu nàdarra a bhrosnachadh tro bhliadhnaichean a h-òige. Tha ùidh mhòr aice ann an ceòl is òrain chun an latha an-diugh. As dèidh dhith an sgoil fhàgail, chaidh Ethel a dh' obair na nighean-taighe aig Diùc is Ban-diùc Earra-Ghàidheil ann an Caisteal Inbhir Aora. Tha i air a bhith a' fuireach san sgìre sin riamh o'n uairsin. Cluinnidh sinn seanchas Ethel, agus ceithir de na roghainnean ciùil pearsanta aice. A bharrachd air a sin, bidh measgachadh math de cheòl is òrain air a thaghadh dhuinn le Iain fhèin, a' toirt a-steach cuid de na guthan 'Country' is fheàrr a th'ann.
Two hours of chat and music with John Carmichael broadcasting LIVE from the BBC studios in Glasgow. John welcomes Ethel MacCallum for engaging chat, craic and an exceptional array of music. Ethel was born in Glasgow but moved from an orphanage at a young age to settle on Tiree. Her new surroundings allowed Ethel to embrace teh local culture especially her fondness for Gaelic songs. After leaving school she worked for the Duke and Duchess of Argyll and she continues to live in the Inverary area. during the show, Ethel will reveal 4 of her favourite pieces of music which will be complemented by John's own playlist which will include Americana, folk, Celtic and country and western. .

2 hours

Last on

Fri 10 Mar 2017 21:00

Clip

Music Played

 • Trail West

  Donald Meek's

 • Maren Morris

  My Church

 • Darius Rucker

  Wagon Wheel

 • Kathy Louvin & Pamela Brown Hayes

  I Wish You Knew

 • Kris Kristofferson & Jackson Brownie

  Me And Bobby McGee

 • Chris Young & Patty Loveless

  LOVE DON'T LET ME DOWN

 • Margaret Bennett

  Hi Ho Ro 'S Na Horo Eile

  • Take The road To Aberfeldy.
  • Grace Note Publications.
  • 1.
 • Pete Mroz

  Cattle Call

 • Terri Clark

  You're Easy On the Eyes

 • Alex Hector MacPhail

  Puirt A Beul

  • Sguaban A Tir An Eorna: Tradions Of Tiree (Scottish Tradition 27).
  • Greentrax Recordings.
  • 1.
 • Garth Brooks

  Callin' Baton Rouge

 • Ethel MacCallum

  Tìr Ìosal Mo Ghaoil (Mi Nam Shuidhe aig an Teine)

 • Stuart Liddell

  Gaelic Airs And Reels: A Mhoire Mhin-Gheal/Fagail Bharraidh/Tom An Earraich..

  • Inveroran.
  • 2006 Manmeanmna.
  • 1.
 • Jean Mackay

  Morachd Righ Nan Gras

  • Inveness Ceilidh 2007 Ceol Ur Nan Eilean.
  • White Label.
  • 1.
 • Buck Owens

  I'll Take A Chance On Loving You

 • The Long Notes

  STROMBOLI

Broadcast