Sorry, this episode is not currently available

Episode 22

Thèid Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar an aghaidh a' chloc san dùbhlan-sgoile, Puingean nam Boingean agus coinnichidh sinn ri Ross às an Eilean Sgitheanach a bhios a' sealltainn dhuinn na rudan as fheàrr leis anns an Rud as Fheàrr Leam.

Lochaber Gaelic Primary School race against the clock in the schools' hopper challenge, Puingean nam Boingean and we meet Ross from the Isle of Skye who introduces us to his favourite hobbies in An Rud as Fheàrr Leam.

Release date:

29 minutes

Last on

Sun 12 Feb 2017 17:25