Main content
Dyw'r rhaglen yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Pantycelyn

Vaughan Roderick a'i chwaer Sian sy'n ceisio dysgu rhagor am William Williams, Pantycelyn, a phwyso a mesur ei gyfraniad.

Mae'r daith yn mynd â nhw i Groes Wen ger Caerffili, Talgarth, Trefeca a Phantycelyn.

1 awr

Darllediad diwethaf

Sul 24 Medi 2017 19:05

Darllediadau

Dan sylw yn...