Main content
Sorry, this episode is not currently available

Limerick

Episode 2 of 9

Music documentary in which Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh explore shared musical roots in Limerick, where they find out about traditional music in the area.

Prògram aithriseach ciùil air a lìbhrigeadh le Julie Fowlis is Muireann NicAmhlaoibh. Bidh iad a' tadhal air baile Luimneach airson barrachd ionnsachadh mu cheòl traidiseanta anns an sgìre. A bharrachd air an oideachadh a gheibh iad, nì Port taisbeanadh air na ceanglaichean dualchais a tha eadar an dithis aca agus cluinnidh sinn bho chuid de na caraidean ceòlmhor a chaidh àrach ann
an Èirinn. Bidh Julie agus Muireann ann an cuideachd dithis luchd-ciùil Albannach a tha air deagh chliù a chosnadh dhaibh pèin: Pàdruig Moireasdan à Griomasaigh agus Calum Stiùbhart, an sàr phìobaire à sgìre Mhoireibh. Am measg na bhios a' cluich còmhla riutha, bidh an seinneadair cliùiteach Deirdre Scanlan, am pìobaire-uilinn Mickey Dunne agus Derek Hickey.

Musical documentary, presented by Julie Fowlis and Muireann Nicmhlaoibh, in which they explore Limerick to discover more about traditional music in the area. Port reveals their shared musical heritage and we hear from some of their musical friends who were raised in Ireland. Accompanying Julie and Muireann will be two acclaimed Scottish musicians: Pàdruig Morrison from Grimsay and the renowned Morayshire piper Calum Stewart. Amongst the musicians performing with them will be Deirdre Scanlan, uillean piper Mickey Dunne and Derek Hickey.

30 minutes

Last on

Wed 15 Jan 2020 22:30

Credits

Role Contributor
Presenter Julie Fowlis
Presenter Muireann NicAmhlaoibh

Broadcasts