Main content
Sorry, this episode is not currently available

Arcaibh/Orkney

Episode 1 of 9

Music documentary in which Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh explore shared musical roots in Orkney, where they find out about traditional music in the islands.

Sreath ùr. Prògram aithriseach ciùil air a lìbhrigeadh le Julie Fowlis is Muireann NicAmhlaoibh. Bidh iad a' tadhal air Arcaibh airson barrachd ionnsachadh mu cheòl traidiseanta anns na h-eileanan. A bharrachd air an oideachadh a gheibh iad, nì Port taisbeanadh air na ceanglaichean dualchais a tha eadar an dithis aca agus cluinnidh sinn bho chuid de na caraidean ceòlmhor a chaidh àrach ann an Arcaibh.

Bidh Julie agus Muireann ann an cuideachd dithis luchd-ciùil à Èirinn agus às na Stàitean a tha air deagh chliù a chosnadh dhaibh pèin: Liam Ó Maonlaí agus Liz Carroll. Am measg na bhios a' cluich còmhla riutha bi Kris Drever, na peathraichean Wrigley, na Unthanks agus Lynched. Bidh Liz Carroll agus Muireann a' coinneachadh ri dithis neach-ciùil à Arcaibh, Billy Jolly agus Owen Tierney, agus iad a' cluich a' phuirt Butter on the Bow.

Musical documentary presented by Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh. They visit Orkney to discover more about traditional music in the islands. Port reveals their shared musical heritage and we hear from their musical friends who have roots in Orkney. Accompanying Julie and Muireann are renowned Irish musician Liam Ó Maonlaí and, from the US, Liz Carroll.

Among the musicians playing with them will be Kris Drever, The Wrigley Sisters, The Unthanks and Lynched. Liz Carroll and Muireann meet local musicians Billy Jolly and Owen Tierney for a rendition of local tune Butter on the Bow.

50 minutes

Last on

Wed 8 Jan 2020 22:25

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Port

Credits

Role Contributor
Presenter Julie Fowlis
Presenter Muireann NicAmhlaoibh
Performer Liam Ó Maonlaí
Performer Kris Drever
Performer Lynched

Broadcasts