Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Episode 4 of 6

Series following Donald MacSween as he tries to make it as a full-time crofter. It's time for the sheep sales, but will the lamb prices meet Sweeny's expectations?

The e tràth san Fhoghar agus tha Sweeny gu trang ag ullachadh son Fèill nan Uan, ach am bi na prìsean cho math 's a bhios e an dùil? Tha dòigh ùr beagan a bharrachd airgead a chosnadh cuideachd san amhairc aig Sweeny, 's tha e a' dèanamh air an Eilean Sgitheanach son faicinn mar a tha cùisean a' dol. 'S tha Innes, bràthair Sweeny, aig an taigh a- rithist, ach cha leig e a leas a bhith a' smaointinn gu bheil e air làithean-saora. Tha fada cus ri dhèanamh air An Lot!

It's early autumn and time for the sheep sales again, but will the lamb prices meet Sweeny's expectations? A new income stream is in the planning as Sweeny heads off to Skye to check out progress. And Sweeny's brother Innes is home again, but he needn't think that he is on holiday as there is far too much to be done around the Lot!

29 minutes

Last on

Wed 20 Nov 2019 19:00

Broadcasts