Main content

Bha mi Latha Samhraidh/When Stornoway Was Dancing

Sùil air ais air eachdraidh shòisealta Steòrnabhaigh às dèidh a' chogaidh. Ceitlin LR Smith takes a warm-hearted look back at Stornoway's postwar social history.

Bheir Bha mi Latha Samhraidh sùil air ais air beatha dhaoine ann an Steòrnabhagh anns na bliadhnaichean às dèidh an dàrna cogadh. 'S e àm a bh' ann nuair a thànaig atharrachaidhean mòra, le barrachd beairteis agus cultar ùr a' nochdadh tro cheòl agus fiolm, ach airson grunnan bhliadhnaichean shòlasach fhuair na 'baby boomers' an cuibhreann a b' fheàrr de gach saoghal.

A warm-hearted look back at aspects of the social life of Stornoway in the decades that followed World War II. The baby-boomers, born in the years that followed the war, came into a community still reeling from the effects of war and the poverty that followed it. However, the next three decades saw steady improvement in their circumstances with a building boom and tweed industries providing jobs a plenty.

It was a time of great cultural change, with a new order emerging through the increasing influence of cinema and pop music. But for a time, the baby-boomers seem to enjoy the best of both worlds - the strength of community bonds forged in war and economic progress. Presented by Ceitlin LR Smith, Bha mi Latha Samhraidh is packed with warm, entertaining anecdotes about a halcyon period in Stornoway's history.

21 days left to watch

58 minutes

Last on

Mon 14 Jun 2021 22:30

Credit

Role Contributor
Presenter Ceitlin LR Smith

Broadcasts