Main content
Sorry, this episode is not currently available

13/01/2017

Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music. In this programme, you will hear various Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Morag's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 47 minutes

Last on

Fri 13 Jan 2017 10:00

Music Played

 • Cliar

  O Thoir A Nall Am Botul

  • Gun Tamh.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD-21.
 • Margaret Bennett

  Hi Horo 'S Na Horo Eile

  • TAKE THE ROAD TO ABERFELDY.
  • GRACE NOTEGNPC PUBLICATIONS.
  • GNPC-0001.
 • Stuart Cassells

  Miss Campbell Of Sheerness / Nighean Na Cailliche Crotaiche Crùbaich / Grey Daylight / Tune For A New Found Harmonium /

  • Blown Away.
  • Footstompin.
  • CDFSR-1733.
 • Frank Wood

  'S Truagh Nach Robh Mis Ann An Eilean Mo Chrìdh

 • Margo Carruthers

  Gur Mis' Tha Brònach (O I Am Sad)

  • talant nam bard.
  • GREENTRAX.
  • cdtrax-157.
 • Robert Robertson

  Argyllshire Gathering / Skye Gathering

  • SCOTTISH & COUNTRY.
  • ROBERT ROBERTSON.
  • ROB-001.
 • Raymond Bremner

  Gruagach Og An Fhuilt Bhain (Fair Maid of Barra)

  • ASTAIR.
  • WHITE LABEL.
  • RB-001.
 • Duncan Wood And Friends

  The Ghosts Of Aden / The Falcon

  • Swarbtricks.
  • Independent.
  • SWB121117.
 • Comhlan Luadh Bhaideanach (Badenoch Waulking Group

  Tha Bean Agam Tha Taigh Agam

  • FO SGAILE CREAG DUBH.
  • COMHLAN LUADH BHAIDEANACH.
  • clb-01.
 • The Shee

  An till Mise Chaoidh

  • MURMURATIONS.
  • 2012 SHEE RECORDS.
  • SHEE 3.
 • Betsy Macleod

  Horo Mo Chaile Mhòr / Chunna Mise A' Mhiog-Shuileach

 • Laoise Kelly & Tiarnán Ó Duinnchinn

  Barn Dances: Kitty Sean Cunninghams / Jamesie Gannon's / If There Weren't Any Women In The World

  • ar lorg na laochra (on the shoulders of giants).
  • THE ARTS COUNCIL - CHOMHAIRLE EALAOIN.
  • NA.
 • Aly Bain, JOHN DOYLE, Michael McGoldrick, Phil Cunningham & Russ Barenberg

  Wood & Married

 • Ale Möller & Aly Bain

  Woo'd An' Married An' A' / Doon Da Rooth

  • BEYOND THE STACKS.
  • WHIRLIE.
  • CD-11.
 • Iain Tonkan MacDonald

  Baile M' Àrach

 • Evelyn Campbell

  Gura Mis' Tha Fo Mhulad

 • John Angus Smith

  A Mhoire Mhìn Gheal / A Dhia Thoir Dhuinn Na Gràsan / Adrewina Morrison / A Dram At Polochar / Iain A C MacDonald, Daliburgh

  • Oirfeid Uibhist.
  • CEOLAS.
  • CEOLAS CD-001.
 • Norman Smith

  O Seinnidh Mis' An T-Òran Seo

 • Harriet Bartlett

  Dick's Gossip / Jean's Reel

 • Alasdair Roberts & Mairi Morrison

  Am Faca Sibh Lilidh, Tha Mise Ri Lorg

  • URSTAN.
  • NOT GIVEN.
  • NA.
 • Gordon Pattullo

  The Nova Scotia Jig / Tripping Upstairs / Connie O'Connel's / The Liverpool Jig

  • THE ACCORDION.
  • 2015 GP RECORDINGS.
  • GPCD 007.
 • Eilidh Mackenzie

  'S Mise Gam Tholadh

  • Bel Canto.
  • Macmeanmna.
  • ..
 • Sean M Whelan

  O'Farrell's Welcome to Limerick / Banish Misfortune

  • END OF AUTUMN.
  • MALGAMU MUSIC.
  • MALCD-111.

Broadcast