Main content
Sorry, this episode is not currently available

09/01/2017

Tha Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music.

Tha Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Morag MacDonald for some traditional Gaelic music. In this programme, you will hear a great selection of Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Morag's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Mon 9 Jan 2017 10:00

Music Played

 • Murdo Domino MacLeod

  Cuibhl' An Fhortain

  • CUIBHL' AN FHORTAIN.
  • CROFT RECORDINGS.
  • CCD-44.
 • Chris Gibb, Finlay MacDonald & Simon McKerrell

  The Cockney Jocks / The Battle Of Waterloo / Flett From Flotta

  • HIGHLAND GAMES.
  • Macmeanmna.
  • SKYECD-31.
 • Ellen MacDonald

  Gur E Mo Ghille Dubh Dhonn

 • The Iain Peterson Trio

  Gaelic Waltzes: Maid Of The Lustrous Hair / Sine Bhàn / Morag Of Dunvegan / Cailin Mo Rùn-sa

  • The Western Light of Home.
  • Thane.
  • SMCD-02.
 • Roddy Ross

  Mo Chailin Donn Òg

 • Maeve MacKinnon

  Co Ni Mire Rium

  • FO SMUAIN.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-08.
 • Donald Archie MacKinnon

  Gad Chuimhneachadh

  • A SKye Ceilidh.
  • Beltona.
  • SBE 139.
 • Kenneth And Angus MacKenzie

  Coalmines Tunes: Lord Elcho / The Burnt Leg / The Judique CHS Grads 1991 / Port Mairi Nighean Alasdair Raghnaill

  • PIPES AND FIDDLE (PIOB IS FIDHEALL).
  • MABOU RECORDS.
  • MMRCD-001.
 • Kathleen MacDonald

  Dealbh Choltais Uibhist

 • Mànran

  An Da La

  • Single.
  • Mànran Records.
  • Not Given.
 • Aly Bain & Phil Cunningham

  Donald MacLean's Farewell To Oban / The Sands Of Burness / Miller's Reel

  • The Best of.
  • Whirlie Records.
  • Whirlie-CD9.
 • Willie Maclean

  Seinnidh Mi Mo Dhuanaig

 • 1st Battalion Scots Guards Pipes and Drums

  Hector The Hero

  • FROM HELMAND TO HORSE GUARDS.
  • ARC MUSIC.
  • EUCD 2338.
 • Alasdair Maccuish & The Black Rose Ceilidh Band

  Highlander Barn Dance: John MacDonald Of Glencoe / The Edinburgh Volunteers

  • NO HALF MEASURES.
  • ROS DUBH RECORDS 2013.
  • RD002.
 • Alasdair Macleod

  Hugaibh Air Nighean Donn Nam Meal-Shùil

  • GAELIC SONGS VOL 79 - RNG 123.
  • ABCD.
 • Skipinnish

  Òran A' Chaiora

  • ATLANTIC ROAR.
  • SKIPINNISH.
  • SKIPCD23.
 • Dennis Cahill & Martin Hayes

  An Rogaire Dubh

  • Welcome Here Again.
  • Compass.
  • TN-37212.
 • Donald Joseph Mackinnon

  S' Fheudar Dhomh Gu Fìrinneach Sguir Dhen Dram

  • MO LAMH AIR AN STIUIR.
  • CEOLAS 2010.
  • CEOLASCD-004.
 • Mary MacLean

  Òran Peigi

 • Ian Hutson and His Scottish Dance Band

  The Storrer's Hornpipe / Kirk's Hornpipe / The Navvie / Miss Gayton's Hornpipe

  • Let's Celebrate.
  • Highlander Music.
  • HRMCD-559.
 • Catriona Maclean

  Bha Mi 'n Raoir An Coille Chaoil Le Mo Rìbhinn Òg

 • Mary Jane Lamond

  A-nochd Is Trom Tha Mo Cheum

  • LAN DUIL.
  • TURTLEMUSIC.
  • NA-1.
 • Gordon Duncan

  Blow My Chanter: Galician Jig / Blow My Chanter / The Famous Baravan

  • THE CIRCULAR BREATH.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-122.
 • Isa Mackillop

  Ille Dhuinn 'S Toigh Leam Thu

 • Julie Fowlis

  Tha Brògan ùr Agam A-Nochd / The Cat and the Dog / Mo Chuachag 's Laghach Thu

  • JULIE FOWLIS LIVE AT PERTHSHIRE AMBER.
  • MACHAIR RECORDS.
  • MACH-002.
 • Ailie Robertson

  The Favourite Dram

  • Ailie Robertson's Traditional Spirits.

Broadcast