Main content
Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Llyfrau Cymraeg i Blant

Trafodaeth ar lyfrau Cymraeg i blant, ddoe a heddiw. A discussion about children's literature in Welsh.

Trafodaeth ar lyfrau Cymraeg i blant, ddoe a heddiw.

Yn ogystal â thrafod rhai o glasuron y gorffennol, dyma ofyn hefyd sut siâp sydd ar y diwydiant heddiw. A oes digon o lyfrau'n cael eu cyhoeddi, beth mae plant a phobl ifanc yn dymuno ei ddarllen, ac a oes gorddibyniaeth ar addasiadau yn hytrach na gwaith gwreiddiol gan awduron Cymraeg?

Siwan Rosser, Bethan Gwanas, Maldwyn Thomas, Angharad Tomos, Meleri Wyn James ac Elwyn Jones sydd yn gwmni i Nia Roberts.

30 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 12 Mawrth 2017 17:00

Clip

Darllediadau