Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Hamish

Documentary film about Hamish Henderson, a colossal figure in Scottish culture and a man of endless passion and curiosity, whose poems continue to inspire a nation.

Prògram aithriseach mu dheidhinn Seumas MacEanraig, duine suaicheanta ann an cultar na h-Alba, fear le spionnadh gun chrìoch agus tha a bhàrdachd fhathast a' toirt togail agus a' brosnachadh na dùthcha. Tha am film aithriseach a' dèanamh luaidh air beatha ioma-fhìllte MhicEanraig; bàrd, saighdear, fear tulchuiseach, iomairtiche, sgrìobhaiche òrain agus na chùl-taic dha ath-bheothachadh ceòl traidiseanta na h-Alba.

Bho thaigh nan dìlleachdan agus trannsaichean Cambridge gu bhith os cionn ghnothaichean nuair a ghèill feachdan na h-Eadailt anns an Dàrna Cogadh. An dèidh sin chaidh an leabhar "Freedom Come Aa' Ye" a sgrìobhadh - sgeulachd beatha MhicEanraig leis an fheadhainn a bha eòlach air agus a bha measail air. Tha luaidh ga dhèanamh air sàr-Albannach, a' fighe seann fhilmichean agus àrd-mholaidhean bho chàirdean agus bho charaidean.

Documentary film about Hamish Henderson, a colossal figure in Scottish culture and a man of endless passion and curiosity, whose poems continue to elevate and inspire a nation.

This highly anticipated documentary pays tribute to the many contrary forces and diverse facets of Henderson's life as a poet, soldier, intellectual, activist, songwriter and leading force in the revival of Scottish folk music.

From an English orphanage and the draughty corridors of Cambridge to overseeing the capitulation of the Italian army in WWII and penning the most celebrated Scottish ballad in contemporary folk music, Freedom Come Aa' Ye, this is Henderson's life as told by those who knew him best and loved him most.

1 hour, 25 minutes

Last on

Mon 11 Nov 2019 22:30

Broadcasts