Main content
Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Ganrif ers geni Roald Dahl, trafodaeth ar ei Gymreictod a chyfieithu llyfrau plant. Dylan and guests discuss Roald Dahl's Welshness and Welsh translations of children's books.

1 awr

Darllediad diwethaf

Llun 12 Medi 2016 18:00

Darllediad

Podlediad Dan Yr Wyneb

Podlediad Dan Yr Wyneb

Dylan Iorwerth yn gofyn y cwestiynau mawr ac yn mynd dan wyneb bynciau'r dydd.

Podlediad