Series 1

Series 1

Yr Athro Deri Tomos a Bryn Tomos yn edrych ar wyddoniaeth. Professor Dewi Tomos and bryn Tomos investigate science issues.

Ar gais

Nid yw’r rhaglen yma ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Ar y Radio

Dim darllediadau i ddod

Darllediad diwethaf

Pob pennod blaenorol